Home Verhalen Waardevolle ondersteuning bieden met thuisbegeleiding

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Waardevolle ondersteuning bieden met thuisbegeleiding

Anita Aerts & mevrouw Van Gils

Thuisbegeleider en cliënt

Soms leiden menselijke beperkingen tot sociale redzaamheidsproblemen. Iemand kan hierdoor de regie over het dagelijks leven compleet kwijtraken. Het lukt dan vaak niet meer om problemen op eigen kracht op te lossen. Thuisbegeleiding kan in dat geval ondersteuning bieden. Anita Aerts (61) is thuisbegeleider bij Zorgstroom en helpt cliënten om hun leven weer op de rit te krijgen. Ze vertelt samen met haar cliënt, mevrouw Van Gils (60), hoe waardevol thuisbegeleiding is voor mensen die dit nodig hebben.

Van depressie tot psychosociale problemen

Zorgstroom heeft ruim twintig thuisbegeleiders die iedere dag klaarstaan voor hun cliënten. Zelf werkt Anita al 19 jaar als thuisbegeleider. Ze komt bij diverse cliënten over de vloer die ondersteuning nodig hebben op allerlei fronten. Anita: “Het kan gaan om mensen met dementie, een psychiatrische-, verstandelijke- of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of psychosociale problemen. Maar ik help bijvoorbeeld ook gezinnen met opvoedingsvraagstukken, mensen met een beperking, langdurig werklozen of mantelzorgers die overbelast zijn door de ziekte van hun naaste. Denk hierbij aan partners van mensen met beginnende dementie. Deze zorg kan erg belastend zijn wanneer iemand nog thuis woont. Als thuisbegeleider kan ik ze hierin ondersteunen.”

Sociaal isolement

Thuisbegeleiding is er voornamelijk op gericht om de zelfredzaamheid van een cliënt te verbeteren. “Structuur aanbrengen in het dagelijks leven is hierbij erg belangrijk”, vertelt Anita. “Veel cliënten zijn het overzicht compleet kwijt. Denk hierbij aan de administratie, het huishouden, uiterlijke verzorging, boodschappen doen en koken. Ook schiet het onderhouden van sociale contacten er vaak bij in. Hierdoor raken cliënten steeds verder in een sociaal isolement. Met thuisbegeleiding doorbreken we dit patroon en gaan we samen aan de slag met het oplossen van hun problemen.”

Vertrouwensband opbouwen

Ook bij mevrouw Van Gils uit Middelburg lag een sociaal isolement op de loer. Van Gils heeft een licht verstandelijke beperking, COPD en diabetes. Vier jaar geleden werd ze met een depressie opgenomen in Emergis, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Van Gils: “In die periode was ik erg somber. Na mijn opname was de overgang van Emergis naar huis erg groot. Twee thuisbegeleiders van Zorgstroom hebben mij vanaf dat moment enorm geholpen. Ze benadrukten dat we mijn problemen samen gingen oplossen en dat alles goed zou komen. We bouwden echt een vertrouwensband op. Hierdoor had ik direct het gevoel dat het met hun hulp goed zou komen. Tot op de dag van vandaag komen ze vier keer per week een uurtje bij mij langs. Hier ben ik ontzettend blij mee.”

Wanneer alle huishoudelijke taken haar te veel worden, raakt ze passief en ligt vereenzaming al snel op de loer. Dit proberen we te voorkomen door haar continu structuur te bieden.

Wereld vergroten

Gelukkig gaat het door de ondersteuning van de thuisbegeleiding steeds beter met mevrouw Van Gils. Anita: “Bij mevrouw Van Gils is het vooral belangrijk dat we haar wereld blijven vergroten. We stimuleren haar dan ook om dingen te blijven ondernemen en steeds actiever te worden. Dit is met haar problematiek soms lastig. Wanneer alle huishoudelijke taken haar te veel worden, raakt ze passief en ligt vereenzaming al snel op de loer. Ook komt er al snel te veel informatie op haar af wanneer ze afspraken heeft met bijvoorbeeld de huisarts of diëtiste. Dit proberen we te voorkomen door haar continu structuur te bieden. Zo maken we aan het begin van iedere week samen een planning. Hierin nemen we de dingen op die ze die week moet en mag doen. We maken hierbij onderscheid tussen inspannende en ontspannende activiteiten. Dit geeft haar veel houvast.” Ook het onderhouden van sociale contacten gaat bij mevrouw Van Gils steeds beter. “Binnenkort ga ik sinds een enorm lange tijd weer op vakantie met een vriendin. Een paar jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik dat weer zelfstandig zou kunnen”, glundert Van Gils. Anita: “Een mooi resultaat om trots op te zijn. Daar doen we het voor!”

Thuisbegeleiding nodig?

Heeft u sociale redzaamheidsproblemen en heeft u behoefte aan ondersteuning? Op onze website vindt u meer informatie over onze thuisbegeleiding en hoe u deze ondersteuning kunt aanvragen.

Meer informatie over thuisbegeleiding
Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact