Home Over ons Organisatie Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. Bekijk het reglement van de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw A.M.T. (Rian) Duininck-Raas, voorzitter
  • De heer C. (Carlo) Broos, vicevoorzitter
  • De heer J. (Joan) de Visser, lid
  • De heer R.J.M. (Ruud) Lucas, lid

Benoeming

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht verloopt als volgt:

  • De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd.
  • De Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben adviesrecht bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.
  • Eén lid van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad.
  • Eén lid van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.
Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact