Home Over ons Organisatie

Zorgstroom: Uw leven, Samen zorgen

Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen om u heen die er voor u toe doen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we daarvoor. We kijken naar uw wensen en behoeften, maken een individueel plan en vervullen daarin samen onze rol. Uw mogelijkheden zijn daarbij ons uitgangspunt.

Zorgstroom werkt vanuit drie kernwaarden:

Open

We staan open voor de wens van de cliënt, open voor een goede dialoog en open voor vernieuwing.

Passie

Passie staat voor onze inzet om de gevraagde ondersteuning mogelijk te maken. We denken in mogelijkheden en zijn creatief in het vinden van oplossingen. We doen net even dat stapje extra.

Samen

Samen staat voor samenwerking van professionals, netwerk en vrijwilligers.

Samen zorgen we ervoor dat de cliënt het leven kan leven zoals hij of zij dat wil.

Werken bij Zorgstroom

Werken bij Zorgstroom is werken in je eigen omgeving, dicht bij jezelf. Samen zorgen we ervoor dat de cliënt het leven kan leven zoals hij of zij dat wil. Of je nu in de thuiszorg, op een locatie of op kantoor werkt.

Personeelsvereniging de Pijlers
De personeelsvereniging van Zorgstroom, PV de Pijlers, wil het contact tussen het personeel bevorderen door culturele, sportieve, creatieve, gezellige en feestelijke activiteiten te organiseren, en te zorgen voor een plezierige en goede ontspanning binnen- en buiten de werksfeer. Denk aan leuke activiteiten als stedentrips, sportieve of creatieve activiteiten, musicals en leuke dagjes weg.

Statuten

Lees de statuten van Zorgstroom.

Strategisch plan

In ons strategisch plan beschrijven we onze visie op de toekomst.

Organogram

Bekijk de organisatiestructuur van Zorgstroom in het organogram.

Corporate governance

Corporate governance staat voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording bij ondernemingen. Zorgstroom conformeert zich hiertoe aan de landelijk geldende Governancecode. Zorgstroom heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Reglementen

Beloningsbeleid

Voor medewerkers van Zorgstroom is er een CAO van toepassing. Voor de meeste medewerkers is dat de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Medewerkers van de divisie MWW vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Ook de Raad van Bestuur wordt gehonoreerd volgens de bovenstaande CAO’s en volgens de Wet Normering Topinkomens. De honorering van de Raad van Toezicht is eveneens volgens de Wet Normering Topinkomens.

ANBI

Stichting Zorgstroom is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Zorgstroom is 8099.04.159.

Meer informatie over ANBI
Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen

Algemene voorwaarden

Op alle zorg en ondersteuning van Zorgstroom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact