Zorgstroom & coronavirus

Bekijk hier het actuele nieuws over corona

Voor specialistische zorg hoeft u niet altijd meer naar het ziekenhuis. Het BIT-team van Zorgstroom verleent u medisch technische zorg in uw eigen omgeving. Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of een opname zelfs worden voorkomen.

De ‘technische thuiszorg verpleegkundigen’ die deze handelingen uitvoeren zijn hiervoor speciaal opgeleid. Zij werken nauw samen met de wijkverpleging, huisartsen en specialisten. Het BIT-team biedt zorg aan cliënten met onder andere:

  • Oncologische aandoeningen
  • Neurologische aandoeningen
  • Hart- en vaatziekten
  • Nierinsufficiëntie
  • Voedingsproblematiek
  • Luchtwegproblemen
  • Bloedziekten

Instructie

Wilt u een handeling zelfstandig uitvoeren maar heeft u hier de eerste keer hulp bij nodig? Ook daar kan het BIT-team u bij helpen. Zij geven u de juiste instructie.

Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of een opname zelfs worden voorkomen.

Scholing

Naast zorgverlening en instructie verzorgt het BIT-team ook scholingen met betrekking tot verpleegtechnisch handelen.

Uitvoeringsverzoek

Om de specialistische zorg te kunnen inzetten, is een ingevuld en ondertekend uitvoeringsverzoek door de voorschrijvende behandelaar noodzakelijk. Wij kunnen hierover contact opnemen met uw behandelaar. Wij kunnen zorg dragen voor een geldige indicatie via de Zorgverzekeringswet.

Contact

Als u gebruik wilt maken van het BIT-team kunt u contact opnemen via 06 – 53 86 36 77. Het team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

BIT
Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact