Home Over ons Cliëntenraad

Zorgstroom & coronavirus

Bekijk hier het actuele nieuws over corona

Bij Zorgstroom vinden we het belangrijk om met onze cliënten samen te werken. Cliënten van Zorgstroom kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over alle onderwerpen rondom de zorg die voor hen belangrijk zijn. Cliënten worden vertegenwoordigd door:

  • De Centrale Cliëntenraad (CCR)
  • De Medezeggenschapscommissies (MZC’s)

Wat doen de CCR en de MZC’s?

De CCR en de MZC’s vertegenwoordigen cliënten en willen hun medezeggenschap bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. Aandachtspunten zijn:

  • Omgang met de cliënt
  • Tijd en aandacht voor de cliënt
  • Veiligheid
  • Privacy
  • Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
  • Huisvesting
  • Veranderingen in zorgaanbod, ingrijpende verbouwingen of wijzigingen in de organisatie

De CCR en de MZC’s zijn geen klachtencommissies. Zij behandelen geen individuele klachten.

De CCR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en het managementteam om zaken te bespreken die belangrijk zijn voor onze cliënten.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De CCR wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over alle beleidszaken met betrekking tot cliëntenzorg. De CCR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en het managementteam om zaken te bespreken die belangrijk zijn voor onze cliënten. Iedere cliënt kan met suggesties, vragen en opmerkingen terecht bij de CCR. De CCR bespreekt deze punten met de Raad van Bestuur en/of het managementteam en zoekt naar oplossingen.

Medezeggenschapscommissie

Een medezeggenschapscommissie bestaat bij de Wonen en zorglocatie uit ten minste drie cliënten en/of familieleden. Deze locaties zijn:

Voor de thuiszorgcliënt of voor Volledig Pakket Thuis (VPT) bestaat de MZC eveneens uit tenminste drie cliënten en/of familieleden of belangstellende inwoners van het werkgebied van Zorgstroom.

Contact

Cliënten van Zorgstroom, wettelijke vertegenwoordigers en/of andere belangstellenden, bij voorkeur wonend op Walcheren, kunnen zich kandidaat stellen voor een functie binnen de CCR of voor één van de medezeggenschapscommissies. Meer informatie leest u in onze folder. Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Centrale Cliëntenraad:

E: info@zorgstroom.nl
T:
0118 – 68 40 00

Postbus 323
4330 AH Middelburg

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact