Home Over ons Cliëntenraad

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

 

Iedereen wil zijn eigen leven leiden, in zijn eigen omgeving en op de manier die ze zelf het liefste willen. Zorgstroom ondersteunt daarbij zelfstandig wonen en leven met zorg en ondersteuning dichtbij. Met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit, waar u ook woont op Walcheren. Zorgstroom is altijd in de buurt, 24 uur per dag bereikbaar en 7 dagen per week. Met wijkteams, zorg- en verpleegcentra, zorghotels en hospices. Ook voor maaltijden en dieetadvies kunt u bij Zorgstroom terecht. Zorgstroom adviseert zowel de zorgvrager als de mantelzorger met zorg op maat. Dichtbij mensen is dus dichtbij u.

De Centrale Cliëntenraad, de lokale raad en de thuisraad

Zorgstroom kent een grote diversiteit aan medewerkers/ vrijwilligers die bij de medezeggenschap en de invloed op de dagelijkse zorg betrokken zijn. Zo hebben cliënten zelf een primaire rol. Daarnaast zijn familieleden, naasten, vertegenwoordigers, mensen met een speciale betrokkenheid met de doelgroep of met specifieke deskundigheid vaak actief binnen de medezeggenschap. Zij kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over alle onderwerpen omtrent de zorg, die voor hen belangrijk zijn.

Binnen Zorgstroom is de medezeggenschap op basis van de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) verdeeld in een drietal raden;

 • De CCR (Centrale Cliëntenraad)
 • De Lokale Cliëntenraad
 • De Thuisraad

Wat doet de CCR?

De CCR vertegenwoordigt cliënten en willen hun medezeggenschap bevorderen. Het doel hiervan is dat de zorgverlening wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. Aandachtspunten zijn:

 • Omgang met de cliënt
 • Tijd en aandacht voor de cliënt
 • Veiligheid
 • Privacy
 • Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
 • Huisvesting
 • Veranderingen in zorgaanbod, ingrijpende verbouwingen of wijzigingen in de organisatie.

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

 • De heer F. Kraf – voorzitter
 • Mevrouw A. van der Harst – vicevoorzitter
 • Mevrouw D. Abma
 • Mevrouw P. Dekker
 • Mevrouw H. van Dijke
 • De heer F. Don
 • De heer M. Hageman
 • Mevrouw Z. Raaijman
 • De heer H. Wellen

Doel

De verschillende raden komen op voor de belangen van de cliënten van Zorgstroom en willen de medezeggenschap bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten en dat de missie van Zorgstroom “Uw leven, samen zorgen” wordt nagestreefd. Aandachtspunten hierbij zijn: tijd, aandacht en bejegening van de cliënt, privacy en veiligheid, huisvesting, veranderingen in het zorgaanbod en het aanbod van ontspannings- en recreatiemogelijkheden.

De CCR

De CCR wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over allerlei beleidszaken met betrekking tot de cliënt en behartigt de belangen van alle locaties en van Zorg Thuis. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Iedere cliënt kan met suggesties, vragen en opmerkingen over de zorg terecht bij de CCR. De CCR zoekt in overleg met de Raad van Bestuur naar oplossingen en verbeteringen.

Binnen de CCR bestaan volgende taakvelden:

 • Financiën
 • Wet- en Regelgeving
 • Verpleging en Verzorging Thuis
 • Intramurale Zorg
 • Welzijn, wonen en facilitaire diensten
 • Deskundigheidsbevordering
 • Bouwzaken

Deze taken zijn verdeeld over de verschillende leden van de CCR.

Bekijk hier de profielschets voor leden van de CCR.

Voor de volgende onderwerpen gaat de invloed van de CCR verder en is er instemming vereist. Het instemmingsrecht houdt in beginsel in dat bepaalde voorgenomen besluiten van de organisatie eerst dan mogen worden uitgevoerd na instemming van de CCR. Dit is bij beleidszaken met betrekking tot gezondheid en hygiëne, voeding, veiligheid, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand en aan kwaliteitsbeleid.

De lokale raad en thuisraden

Per locatie van Zorgstroom is het mogelijk een lokale raad of een thuisraad in te stellen.

De lokale raad behartigt de belangen van de specifieke locatie. Door de binding met de locatie zijn er nauwe contacten met de bewoners. Dit maakt de communicatie makkelijker en zorgt voor een stevige basis van vertegenwoordiging.

Als alternatief voor de lokale raad kan ook worden gekozen voor het instellen van een thuisraad. Een thuisraad is een informele bijeenkomst van cliënten, hun naasten en een lid van de CCR met een medewerker die het gesprek leidt.

Zorg Thuis

Voor Zorg Thuis wordt er input verkregen door het regelmatig houden van interviews met cliënten, die gebruik maken van de diensten van Zorgstroom. Wijkverpleegkundige gaan na of een cliënt bereid is om deel te nemen aan een interview. Cliënten kunnen zo een realistisch beeld afgeven van hoe de zorg van Zorgstroom wordt ervaren. Wanneer een cliënt plotseling afhankelijk is van thuishulp of thuisverpleging kan dit als zeer ingrijpend worden ervaren. Tijdens de interviews komen ook de onzekerheden en zorgen over de toekomst van de cliënt ter sprake. Informatie en aandachtspunten ter verbetering worden dan meegenomen in overleg met de CCR en met de leden van de Raad van Bestuur.

Belangstelling?

Cliënten van Zorgstroom, wettelijke vertegenwoordigers en/ of andere belangstellenden, bij voorkeur wonend op Walcheren, kunnen zich kandidaat stellen voor een functie binnen de CCR dan wel voor de lokale raad.

Contact:

Voor vragen, opmerkingen en/ of suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Cliëntenraad.

Centrale Cliëntenraad
Postbus 323
4330AH Middelburg

M:: clientenraad@zorgstroom.nl
T: 0118 – 68 40 00

Uw mening is belangrijk voor ons! Voelt u zich betrokken bij Zorgstroom? Word dan lid van ons cliëntenpanel. U vindt hier meer informatie.

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact