Home Over ons Uw leven, Samen zorgen

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Wat wilt u als u oud bent? Dat is het uitgangspunt van ‘Uw leven, Samen zorgen’. Het is de werk- en denkwijze waarmee Zorgstroom de kwaliteit van leven van haar cliënten centraal stelt. Het programma, waarmee Zorgstroom een voortrekkersrol vervult, sluit nauw aan bij het overheidsprogramma ‘Waardigheid en trots’.

Liefdevolle zorg

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor onze cliënten om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots.

Belangrijk: een goede mix van professionele hulp, vrijwilligers en mantelzorgers. Door dat goed op elkaar af te stemmen kun je de beste zorg geven.

Staatssecretaris Van Rijn: ‘Bij Zorgstroom klopt het’

Initiatiefnemer van Waardigheid en trots, toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn, kwam persoonlijk kijken hoe Zorgstroom met Uw leven, Samen zorgen invulling aan het programma geeft. Van Rijn:

“Bij Zorgstroom hebben de bewoners het voor het zeggen. Uw leven, Samen zorgen is het uitgangspunt en dat onderschrijf ik graag. Het geeft ook aan dat kwaliteit van leven meer is dan alleen een ruim en modern gebouw. Goede zorg is een samenspel van veel zaken. Gebouw, management, schaal, deskundigheid van personeel, teamsamenstelling, omgaan met familie; het moet allemaal kloppen. En hier klopt het. Zorgstroom heeft begrepen dat kwaliteit van leven een complex geheel is waar met elkaar hard voor moet worden gewerkt. En dat naast de professionals ook vrijwilligers en mantelzorgers van belang zijn. Zij dragen bij aan de kwaliteit van leven. Belangrijk: een goede mix van professionele hulp, vrijwilligers en mantelzorgers. Door dat goed op elkaar af te stemmen kun je de beste zorg geven”.

Verbeterplan

Zorgstroom organiseert de zorg zo dat haar cliënten zo optimaal mogelijk ondersteund worden. Zowel bij het inrichten van hun leven als het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Daar waar de cliënt en zijn netwerk er niet uit komen, vult Zorgstroom aan door de inzet van professionals. Cliënten, netwerk, vrijwilligers en professionals werken op gelijkwaardige voet met elkaar samen. Uitgangspunt is dat wanneer iemand bij Zorgstroom komt wonen hij zelf de regie houdt over zijn leven. Dat hij dit leven zo in kan richten dat dit de voor hem maximale kwaliteit van leven oplevert. Cliënten krijgen de vrijheid om (geïnformeerd) keuzes te maken. Keuzes die passen bij hun identiteit en zorgen voor kwaliteit van leven.

Beoogd resultaat

Doel van het project:

  • Zorgstroom weet wat voor haar bewoners kwaliteit van leven is;
  • Medewerkers ontwikkelen hun vaardigheden. Zodat bewoners zo optimaal mogelijk worden ondersteund en hun kwaliteit van leven behouden blijft of verbeterd wordt.

Verbeteraanpak

Binnen het project ‘Uw leven, Samen zorgen’ werkt Zorgstroom op verschillende gebieden om bovenstaande te bereiken.

KwaliteitsWeb

Zorgstroom heeft een methode ontwikkeld om kwaliteit van leven in beeld te brengen: het KwaliteitsWeb. Het uitgangspunt hiervoor is ‘positieve gezondheid’ zoals beschreven door Machteld Huber. Door vanuit positieve gezondheid te gaan werken hopen we beter inzicht te krijgen in wat voor een bewoner echt belangrijk is. Hieraan moet de zorg ondersteunend zijn. Eigen regie en verantwoordelijkheid en de vrijheid zelf keuzes te maken zijn hierbij belangrijk. Zorgstroom integreert het KwaliteitsWeb met de opzet van haar elektronisch cliëntendossier (ECD). Lees meer over het KwaliteitsWeb op de website van Waardigheid en trots.

Oplossingsgericht werken en denken

Medewerkers worden getraind in oplossingsgericht werken en denken en gezamenlijke besluitvorming. Hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wensen en behoeften van bewoners? Door te denken in mogelijkheden en oplossingen. Out of the box denken en vaste routines loslaten. We moeten leren met de handen op de rug te zorgen. Bewoners ruimte geven om te doen wat ze zelf kunnen, in plaats van alles over te nemen. Hierbij hoort ook dat er gezamenlijk en op gelijkwaardige voet met elkaar beslissingen worden genomen.

We moeten leren met de handen op de rug te zorgen. Bewoners ruimte geven om te doen wat ze zelf kunnen, in plaats van alles over te nemen.

Inzet van het netwerk

Inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Zorgstroom streeft naar goede samenwerking tussen het netwerk en de professional. Om dit te bevorderen werken we met een vrijwilligerscoördinator en een mantelzorgconsulent. Binnen het project ‘Uw leven, Samen zorgen’ werken we aan het verbeteren van deze samenwerking. Ook meten we de effecten hiervan op de tevredenheid van vrijwilligers en de ervaren steun door mantelzorgers.

Communicatie en metingen

Zorgstroom heeft veel aandacht voor communicatie over het project. Zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast maken we de resultaten inzichtelijk. We doen dit via vragenlijsten, beoordelingen, evaluaties en metingen. Op bewoners-, medewerkers-, mantelzorgers- en vrijwilligersniveau. Zorgstroom pleit ervoor het CQ-onderzoek af te schaffen. Zorgkaart Nederland en het KwaliteitsWeb geven immers inzicht in de tevredenheid van de bewoners en de ervaren kwaliteit van leven.

Meer weten over Uw leven, Samen zorgen?

Bezoek de website van Waardigheid en trots of neem contact op met Suzanne Toorop, projectleider Uw leven, Samen zorgen.

E: stoorop@zorgstroom.nl
T: 0118 – 68 41 15

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact