Home Mantelzorg

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Ze maken het leven van de cliënt vaak een stukje aangenamer. We vinden het belangrijk dat u als mantelzorger betrokken bent bij de cliënt. U bent in onze ogen een onmisbare schakel in de zorg. We werken graag met u samen en ondersteunen u waar dat nodig is.

Mantelzorger, ik?

Onze mantelzorgondersteuning is er voor iedereen die hulp biedt aan een hulpbehoevende uit diens omgeving. Ook minder intensieve hulp, hulp aan huisgenoten met een gezondheidsbeperking en hulp aan bewoners van onze locaties valt hieronder.

Mantelzorger: iedereen die een naaste ondersteunt.

Ondersteuning van Zorgstroom

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor familieleden, vrienden of kennissen met een beperking of ziekte. Steeds meer mensen, jong en oud, zorgen voor iemand anders. Bij mantelzorg gaat het om intensieve zorg voor langere tijd. Voor iemand zorgen geeft voldoening, maar is niet altijd gemakkelijk. Zorgstroom ondersteunt daarom u als mantelzorger. Uw belang staat daarbij voorop. We gaan een samenwerkingsrelatie met u aan waarin we ondersteunen, faciliteren en afstemmen. Op deze manier worden zorgprofessionals en mantelzorgers samenwerkingspartners. Uitgangspunt hierbij is de zorg die de cliënt wil ontvangen en de zorg die de mantelzorger kan en wil geven. Zorgstroom biedt op verschillende manieren ondersteuning voor mantelzorgers. Denk aan spreekuren, informatiebijeenkomsten, cursussen en activiteiten. Ook individuele begeleiding is mogelijk. In de menukaart voor mantelzorgers vindt u hier een overzicht van.

Zorgstroom ondersteunt u als mantelzorger en werkt graag met u samen.

Balans

De balans tussen draagkracht en draaglast moet voor een mantelzorger in balans zijn. Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt hieraan bij. Door uw taak als mantelzorger te verlichten, kan uw draagkracht worden vergroot. Op deze manier kunt u de zorg en ondersteuning beter en langer volhouden. Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie kunt u gebruik maken van het meetinstrument Balans Zorg & Leven; dit is een vragenlijst waarmee eventuele overbelasting door mantelzorg gemeten kan worden.

Samenwerken met netwerk cliënt

Onze zorgprofessionals werken graag samen met het netwerk van de cliënt. Denk daarbij aan familie, vrienden, kennissen en andere betrokkenen. Deze samenwerking vindt zowel plaats in de thuissituatie als in onze zorglocaties. We vinden het belangrijk dat het netwerk betrokken blijft bij het leven van de cliënt. Ook als de cliënt bij ons woont. We zien dat dit de cliënt gelukkiger maakt. Samen met het netwerk ondersteunen we de cliënt. Het doel hiervan is het behouden en waar mogelijk het bevorderen van de kwaliteit van leven.

Meer weten over mantelzorgondersteuning?

Neem contact op met onze mantelzorgconsulente Natasja Eckhardt.

E: mantelzorg@zorgstroom.nl
T: 0118 – 68 40 00

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact