WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Soms kunnen menselijke beperkingen leiden tot sociale zelfredzaamheidsproblemen. Thuisbegeleiding biedt dan ondersteuning.

De begeleiding kan worden ingezet voor:

  • Bevordering of behoud van zelfredzaamheid
  • Bevordering van integratie in de samenleving. Mensen worden begeleid in het (weer) zo zelfstandig mogelijk leren omgaan met hun probleem en/of beperking.
  • Correctie op het gedrag bij gedragsstoornissen
  • Praktische hulp en ondersteuning in geval van beperkingen bij het zelfstandig (kunnen) uitvoeren van veranderingen

Wat doet de thuisbegeleider?

De thuisbegeleider van Zorgstroom:

  • Helpt bij het structureren van de dag en week
  • Geeft praktische tips
  • Biedt ondersteuning bij het voeren van de regie over het eigen leven
  • Kan toezicht houden op het gedrag
  • Kan hulp bieden bij de opvoeding en het opzetten van een gezinsstructuur

Video-hometraining

Een hulpmiddel bij het opzetten van een gezinsstructuur kan een video-hometraining zijn. Dit is een methode die toegepast wordt om te kunnen zien wat er gebeurt bij u thuis in de relatie met uw kind(eren). Hierbij maken we gebruik van video-opnamen. De thuisbegeleider werkt meestal samen met een andere hulpverlener of hulpverlenende instelling. Denk aan een maatschappelijk werker, psycholoog, psychotherapeut of pedagoog.

De thuisbegeleider werkt meestal samen met een andere hulpverlener of hulpverlenende instelling.

Kosten

Voor Thuisbegeleiding is een eigen bijdrage van toepassing. Deze is inkomensafhankelijk en wordt geïnd door het CAK. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het CAK: 0800 – 1925. Op www.hetcak.nl kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Thuisbegeleiding aanvragen

Een zorgtoewijzing voor Thuisbegeleiding kunt u aanvragen bij de toegangsorganisatie van uw gemeente. Kijk op de website van de gemeente Middelburg, Vlissingen of Veere voor meer informatie. Ook uw huisarts of een andere hulpverlener kan, in overleg met u, Thuisbegeleiding aanvragen.

Meer informatie over Thuisbegeleiding

Heeft u inhoudelijke vragen over Thuisbegeleiding? Neem dan contact op met Zorgstroom: 0118 – 68 40 00.

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact