Home Onze zorg Thuiszorg Specialistische verpleging thuis

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Voor specialistische zorg hoeft u niet altijd meer naar het ziekenhuis. Het TTV-team van Zorgstroom verleent u medisch technische zorg in uw eigen omgeving. Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of een opname zelfs worden voorkomen.

De ‘technische thuiszorg verpleegkundigen’ die deze handelingen uitvoeren zijn hiervoor speciaal opgeleid. Zij werken nauw samen met de wijkverpleging, huisartsen en specialisten en zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Zij beschikken zelf over een depot met infuuspompen , deze draagbare infuuspompen zijn zeer geschikt om in te zetten  voor infuustherapie thuis. Voorbeelden hiervan zijn:

Medicatietoediening / infuustherapie

Voor veel intraveneuze medicatie (medicatie toegediend in een bloedvat via een infuus) moeten cliënten vaak naar het ziekenhuis. Ons steven is  om zoveel mogelijk cliënten thuis te kunnen verplegen. Zo zal de specialist in het ziekenhuis zich inzetten om deze groep cliënten in de toekomst altijd thuis te kunnen behandelen. Ook voor het  afnemen van bloed wordt vaak een infuus gebruikt.

Binnen Zorgstroom zijn onze Technische Thuiszorg Verpleegkundigen speciaal opgeleid om veilig infuustherapie thuis toe te dienen. Uw voorgeschreven medicatie wordt door uw eigen apotheek of ziekenhuisapotheek bij u thuis  bezorgd. Voor de infuuspomp en overige materialen zorgen wij. Kortom, voor u geen zaken om te regelen.

Onze zorg:

 • Antibiotica via een infuus thuis
 • Anti virale medicatie via een infuus thuis
 • Vochtinfuus thuis
 • Pijnbestrijding via een infuus thuis ( morfine)
 • Botversterkers via een infuus thuis ( Zoledroninezuur, Zometa®)
 • Voedingsinfuus (TPV) thuis
 • Immunoglobuline via een infuus thuis
 • Diuretica( plasmedicatie) via een infuus thuis
 • Bloedtransfusie thuis
 • Pijnbestrijding via een intrathecale/epidurale katheter thuis ( morfine via een katheter geplaatst tussen de ruggenwervels)

Oncologische zorg

Als u kanker heeft, bent u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving thuis. Onze Technische Thuiszorg Verpleegkundigen bieden deze zorg, behandelingen en begeleiding bij u thuis.

Onze zorg:

 • Medicatie tegen misselijkheid / braken via een infuus thuis ( Anti -emetica)
 • Pijnbestrijding, morfine via een infuus  thuis
 • Zorg rondom de PICC infuuskatheter en andere centraal veneuze katheters;
  – Jugularis katheter
  – Hickman katheter
  – Port -A- Cath
 • Chemotherapie thuis
 • Pijnbestrijding via een epiduraal/intrathecaal katheter ( katheter geplaatst tussen de ruggenwervels) thuis

Dialysezorg

Een nierziekte heeft enorm veel invloed op het dagelijks leven. Wanneer het dialyseren thuis kan geeft dit enorm veel rust voor u en uw naaste.  Er is een nauwe samenwerking  tussen de verpleegkundigen van het Dialysecentrum en ons TTV-team. Zo kunnen we 24/7 intercollegiaal overleg plegen wanneer uw situatie dit vraagt. Door jaarlijkse scholing, ruime ervaring en kennis is het mogelijk om op een professionele wijze u en/of mantelzorger te ondersteunen of de handeling over te nemen.

Onze zorg:

 • Peritoneale dialyse (buikspoeling) thuis

Palliatieve zorg

Wanneer genezing niet meer mogelijk is en de laatste fase van het leven is aangebroken, bent u graag dicht bij de mensen van wie u houdt. Wanneer pijn niet meer onder controle is met uw huidige medicatie kan uw arts besluiten om morfine toe te dienen via een infuuspomp. Door de intensieve samenwerking die inmiddels is opgebouwd met alle huisartsen en apothekers op Walcheren kan het inzetten van deze morfinepomp snel en vakkundig voor u geregeld worden.

Onze zorg: 

 • Pijnbestrijding ( Morfine via een infuus) thuis

Terminale zorg

Onze zorg:

 • Palliatieve sedatie thuis
 • Pijnbestrijding (morfine via een infuus) thuis
 • Plaatsen infuus naald t.b.v. euthanasie

Thuisbeademing

Onze zorg:

 • Tracheacanule (canulezorg) thuis

Overige verpleegtechnische zorg

 • Drainzorg thuis
 • Centraal veneuze katheter thuis
 • PEG-sonde thuis
 • Tracheacanule (canulezorg) thuis
 • Port-a-cath thuis
 • Blaaskatheter thuis
 • Wondzorg thuis
 • Tracheastoma/canulezorg thuis
 • Thorax/pleuradrainage thuis
 • Intrathecale/epidurale katheter thuis
 • Neusmaagsonde (sondevoeding) thuis
 • PEG sonde thuis

Instructie

Wilt u een handeling zelfstandig uitvoeren maar heeft u hier de eerste keer hulp bij nodig? Ook daar kan het TTV-team u bij helpen. Zij geven u de juiste instructie.

Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of een opname zelfs worden voorkomen.

Scholing

Naast zorgverlening en instructie verzorgt het TTV-team ook scholingen met betrekking tot verpleegtechnisch handelen.

Uitvoeringsverzoek

Om de specialistische zorg te kunnen inzetten, is een ingevuld en ondertekend uitvoeringsverzoek door de voorschrijvende behandelaar noodzakelijk. Wij kunnen hierover contact opnemen met uw behandelaar. Wij kunnen zorg dragen voor een geldige indicatie via de Zorgverzekeringswet.

Contact

Als u gebruik wilt maken van het TTV-team kunt u contact opnemen via 06 – 53 86 36 77. Het team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact