Home Over ons Samenwerkingspartners

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Bij Zorgstroom vinden we het belangrijk om samen te werken met onze omgeving. We geloven dat samenwerking de zorg op Walcheren sterker maakt. We nemen deel in diverse zorgketens en netwerken en leveren daarin een relevante bijdrage. Continu zoeken we naar nieuwe samenwerkingsverbanden. We brengen graag onze kennis en kunde in waar dat nodig is.

Zorgstroom werkt in Zeeland samen met andere zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, huisartsen en GGZ instellingen. Daarnaast werken we nauw samen met het zorgkantoor, de Walcherse gemeenten, zorgverzekeraars, uitvoeringsorganisatie Porthos, aanbieders van vakantie- en verblijfsaccomodaties, woningbouwcorporaties en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

We geloven dat samenwerking de zorg op Walcheren sterker maakt.

Maatschappelijk Werk Walcheren

Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) is de organisatie voor maatschappelijk werk in de gemeenten Middelburg en Veere. MWW biedt laagdrempelige integrale hulpverlening in de eerste lijn. Met als doel de zelfredzaamheid van haar cliënten bevorderen. De organisatie zoekt daarbij naar de samenhang van hulpvragen en problemen, naar de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk en naar die van hulpverleningspartners. MWW legt de verbindingen daartussen. MWW is een divisie van Zorgstroom.

Stichting Zeeuwse Zorgschakels

Stichting Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een goede samenhang in ketenzorg. De zorgketens dementie, het netwerk palliatieve zorg en het netwerk hersenletsel zijn ondergebracht in de Stichting Zeeuwse Zorgschakels. Zorgstroom neemt actief deel aan Zeeuwse Zorgschakels.

Zeeuwse Zorgmensen

Zeeuwse Zorgmensen verzorgt particuliere zorgverlening in Zeeland en is een dochteronderneming van Zorgstroom.

Maatje in Zeeland

Maatje in Zeeland (voorheen Stichting Personenalarmering Zeeland -SPAZ) levert personenalarmering aan particulieren, bedrijven en instellingen. Zorgstroom is mede-eigenaar van Maatje in Zeeland.

Stichting Het Clarahofje

Stichting Het Clarahofje wil voor de bewoners van het hospice Het Clarahofje zoveel mogelijk een thuissituatie realiseren en ondersteunt bewoners en medewerkers waar mogelijk.

Stichting Vrienden Hospice

Stichting Vrienden Hospice verleent materiële en immateriële steun aan Sint Jans Hospice de Casembroot.

Medipoint | Thuiszorgcentrum Zeeland

Medipoint l Thuiszorgcentrum Zeeland biedt een groot assortiment aan zorg- en verpleegartikelen. Hier kunt u terecht voor zowel uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen.

Manteling Walcheren

Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of handicap, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven.

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland is een structureel samenwerkingsverband tussen verschillende partijen, onder andere Zorgstroom is lid van deze organisatie. De partijen uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs werken samen aan diverse thema’s.

 

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact