Home Verhalen Opkomen voor de belangen van cliënten

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Opkomen voor de belangen van cliënten

Frans Kraf, Hannie van Dijke & Desirée van Amsterdam

Leden van de Centrale Cliëntenraad

Bij Zorgstroom vinden we het belangrijk dat onze cliënten kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over onderwerpen die voor hen van belang zijn. De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt cliënten, om zo hun medezeggenschap te bevorderen. Frans Kraf (71), Hannie van Dijke (68) en Désirée van Amsterdam (55) zijn onderdeel van de CCR* van Zorgstroom en delen hoe zij de belangen van cliënten behartigen.

Gevraagd en ongevraagd adviseren

Binnen Zorgstroom is de CCR er om cliënten te vertegenwoordigen. Het doel van deze raad is om de zorgverlening af te stemmen op de wensen en behoeften van cliënten. De CCR bestaat uit vijf leden, met ieder een eigen aandachtsgebied. Denk hierbij aan financiën, bouwzaken, zorg en welzijn of domotica (elektronische ontwikkelingen). De leden worden gekozen of herkozen voor een periode van vier jaar. De CCR heeft drie soorten rechten: het adviesrecht, ongevraagd adviesrecht en instemmingsrecht. Zo geven de raadsleden gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over allerlei beleidszaken. Voorbeelden hiervan zijn privacy en veiligheid, kwaliteit van de dienstverlening, geestelijke verzorging en hygiëne voor cliënten. Wanneer de organisatie van Zorgstroom een ontwikkeling of wijziging wil doorvoeren binnen de zorg, moet de CCR hier eerst toestemming voor geven.

De rollen binnen de Centrale Cliëntenraad

Frans is inmiddels acht jaar lid van de CCR. “Als voorzitter komt mijn zakelijke achtergrond uit de bankensector en kennis op het gebied van wet- en regelgeving goed van pas”, vertelt Frans. In zijn rol als voorzitter is Frans het aanspreekpunt van de CCR voor onder andere de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Ook Hannie deed waardevolle kennis en ervaring op voordat ze vicevoorzitter werd. Als voormalig verpleegkundige kent zij de zorgsector als geen ander. Hannie: “Wegens omstandigheden ging ik vervroegd met pensioen. Ik wilde graag bezig blijven en iets voor anderen betekenen. Daarom ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk.” Zo kwam Hannie ruim vier jaar geleden terecht bij de CCR. Om Frans, Hannie en de drie andere leden secretarieel te ondersteunen, is Désirée er bijgekomen. “Vanuit de medezeggenschap van Zorgstroom ben ik de ondersteuner van de CCR. Ik zorg ervoor dat alles goed is geregeld voor de leden. Van het maken van notulen tot het inplannen van afspraken”, licht Désirée toe.

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn als het ware de beleidsmatige ogen en oren van de cliënten.

Landelijke en lokale projecten

De CCR houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken. Het coronabeleid van Zorgstroom is hier een mooi voorbeeld van. Bij het opzetten van het coronabeleid maakte de CCR gebruik van haar adviesrecht. “De corona-uitbraak had natuurlijk enorm veel impact op onze cliënten. We wilden alle woonzorglocaties betrekken bij het coronabeleid. Daarom verzamelden we leden voor een speciale klankbordgroep”, legt Hannie uit. Ook houdt de CCR zich bezig met diverse thema’s op zowel landelijk als lokaal niveau. Het landelijke ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie voor woonzorglocaties is hier een mooi voorbeeld van. Aan de hand van ontwikkelpunten krijgt elke woonzorglocatie ondersteuning op maat, om zo de kwaliteit van de zorg te bevorderen. Ook onderneemt de CCR vanuit eigen initiatief. Zo zetten de leden het programma Pesten en Eenzaamheid op. Hannie: “Dit komt zowel onder cliënten als op de werkvloer voor. Zo heeft een fijne werksfeer ook een positieve invloed op de kwaliteit van zorg. Voor dit project schakelden we een externe deskundige in om ons te adviseren en begeleiden.”

Meedenken vanuit het cliëntenoogpunt

Binnen Wonen en Zorg en Zorg Thuis zijn er ook Lokale Cliëntenraden. Het is lastig om leden voor deze raden te werven. Dit is een landelijke uitdaging waar veel zorginstellingen mee te maken hebben. Om toch de medezeggenschap binnen Zorgstroom te waarborgen, zette de CCR thuisraden op. Ook is ieder lid van de CCR is verbonden met een locatie van Zorgstroom. Zo is Hannie verantwoordelijk voor de beleidszaken van de thuiszorg. Zij is het aanspreekpunt voor de thuisraad en loopt zelf ook regelmatig mee op de werkvloer. Hannie: “Zo krijg ik mee hoe het er in de praktijk aan toegaat en waar de cliënten en thuiszorgteams behoefte aan hebben.” Ook zijn de leden van de CCR betrokken bij diverse commissies binnen Zorgstroom. Frans: “Er zitten bijvoorbeeld een aantal leden van de CCR in de interne bouwcommissie. We denken vanuit het cliëntenoogpunt mee over de inrichting van gebouwen. Zo werd bij de verbouwing van een woonzorglocatie de grootte van een deur aangepast. Dit maakte de ruimte rolstoelvriendelijk.”

Waardevolle effecten

Hannie en Frans zetten zich al heel wat jaren met veel plezier in voor de CCR. “De zorgsector en met name de belangen van cliënten vind ik erg interessant. Door mijn zakelijke achtergrond vind ik het leuk om met beleidsmakers aan tafel te zitten en met hen in gesprek te gaan”, vertelt Frans. Ook Hannie sluit zich hier volledig bij aan: “Samen kom je tot inspirerende ideeën, die vervolgens waardevolle effecten hebben.” Désirée weet de CCR tenslotte nog goed samen te vatten: “De leden van de CCR zijn als het ware de beleidsmatige ogen en oren van de cliënten. Dit maakt het zo bijzonder om daar onderdeel van te zijn!”

*Paula Dekker, Marc Hageman en Henk Wellen maken ook onderdeel uit van de CCR, maar zijn niet geïnterviewd.

Meer weten over onze Centrale Cliëntenraad?

Wil je meer weten over de CCR van Zorgstroom? Bekijk dan de pagina over deze raad. Hier vind je onder andere een informatieve folder en contactgegevens. De leden gaan graag met je in gesprek!

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact