Home Verhalen Kwaliteitsweb: samen op zoek naar wat het leven zinvol maakt

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Kwaliteitsweb: samen op zoek naar wat het leven zinvol maakt

Eveline Post

Geestelijk verzorger

“Binnen Zorgstroom hebben we aandacht voor positieve gezondheid. Dit vergt een omslag in denken en in de manier waarop we met elkaar omgaan. We zijn ons ervan bewust dat het leven niet maakbaar is. Iedereen heeft te maken met uitdagingen, bijvoorbeeld sociaal, fysiek of emotioneel. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid kijken we hoe cliënten zo prettig mogelijk kunnen leven, in het licht van deze uitdagingen. We kijken naar wat er wél is en laten hen zo lang mogelijk zelf de regie voeren.”

Diepe gesprekken

Eveline Post werkt als geestelijk verzorger bij de woonzorglocaties van Zorgstroom. Ze voert regelmatig gesprekken met bewoners over essentiële levensvragen. “In de gesprekken die ik heb, komen soms de meest fundamentele vragen aan bod. Wie ben ik? Wie ziet mij staan? Wat kom ik tegen in mijn leven? Wat is voor mij van betekenis? Cliënten worden veelvuldig met verlies geconfronteerd. Ook hun eigen levensdraad is bijna afgerold. Het leven is veranderd en het kan lastig zijn om daarmee om te gaan.’’

Ruimte voor individuele verschillen

Eveline legt uit dat gezondheid traditioneel werd gedefinieerd als de afwezigheid van ziekte en aandoeningen. Dit is in haar ogen een te beperkte kijk op het leven. Gelijktijdig met de veranderende blik op gezondheid, veranderde ook de zorg. “Waar vroeger de zorg sterk volgens een vast stramien werd vormgegeven, is er de laatste decennia steeds meer ruimte voor individuele verschillen. Zorgstroom heeft het begrip positieve gezondheid omarmt en stelt zich voortdurend de vraag: hoe kunnen we u zo ondersteunen dat uw leven zinvol en betekenisvol is? Vanuit die gedachte hebben we het Kwaliteitsweb ontwikkeld. Dit is een nieuwe, vooruitstrevende tool, waarmee we in gesprek gaan over de kwaliteit van leven binnen zes levensdomeinen.”

Door met behulp van het Kwaliteitsweb en haar zes levensdomeinen in gesprek te gaan, krijgen we een beeld van wat een bewoner belangrijk vindt in het leven en hoe iemand daaraan invulling geeft.

Wat heeft u nodig?

Deze zes levensdomeinen zijn lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, participatie en dagelijks functioneren. “Door met behulp van het Kwaliteitsweb en haar zes levensdomeinen in gesprek te gaan, krijgen we een beeld van wat een bewoner belangrijk vindt in het leven en hoe iemand daaraan invulling geeft. Aan de hand daarvan vragen we hoe een bewoner op dit moment in het leven de kwaliteit ervaart. En wat we kunnen doen om hierin te ondersteunen. Vertel me wie u bent en wat voor u belangrijk is. Samen met familie, het netwerk en vrijwilligers proberen we uw leven zo goed als mogelijk voort te zetten. Daarmee hopen we dat een verblijf in onze locaties niet langer gezien wordt als een ‘noodzakelijk kwaad’, maar als ‘noodzakelijk goed’.”

Betrokken familie

Eveline vertelt hoe zinvol en mooi dergelijke gesprekken kunnen zijn. “Het Kwaliteitsweb maakt gesprekken mogelijk die familieleden anders niet met elkaar voeren. Ik herinner me een gesprek waarin een bewoner aangaf hoe belangrijk hij de bezoeken van zijn dochter en schoonzoon vond. Dat was zo’n mooi moment, waarin opnieuw de relatie werd bevestigd. Het laat voor mij ook zien hoe belangrijk het is om familie bij de zorg te betrekken. Familierelaties gaan over aandacht en liefde. Dat betekent op onze beurt dat familie zich welkom moet voelen en betrokken bij het zorgverleningsproces.”

Het Kwaliteitsweb maakt gesprekken mogelijk die familieleden anders niet met elkaar voeren.

Aandachtspunt

Komend jaar is het werken met het Kwaliteitsweb een belangrijk speerpunt binnen Wonen en Zorg. “Inmiddels is iedereen zich ervan bewust dat je mensen niet in hokjes kunt plaatsen of langs een meetlat kunt leggen. Ik beschouw het Kwaliteitsweb als een mooi instrument om het anders te doen. We focussen nadrukkelijk op wat energie geeft en wat mensen maakt. Zo hou je letterlijk zin in leven.”

Werken in de zorg?

Wil jij net als Eveline je inzetten voor de positieve gezondheid van onze cliënten? Dan is werken bij Zorgstroom wat voor jou. Er zijn tal van mogelijkheden, ga aan de slag in de thuiszorg of bij een woonzorgcentrum.

Ben je student en wil je lekker bijverdienen? We zijn nog opzoek naar diverse vakantiekrachten en weekendhulpen.

Meer informatie
Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact