Huishoudelijke Hulp

Als ondersteuning in het huishouden biedt Zorgstroom verschillende vormen van zorg.

  • Zeeuws Schoon
  • Huishoudelijke hulp via toelage
  • Huishoudelijke hulp met indicatie

Zeeuws Schoon: huishoudelijke hulp voor jong en oud
Het vinden van een goede, betrouwbare huishoudelijke hulp is vaak niet eenvoudig. Zeeuws Schoon bemiddelt bij het vinden van een passende en betrouwbare huishoudelijke hulp. Deze particuliere hulp helpt u met de huishoudelijke zaken.

Voor iedereen
Zeeuws Schoon is er voor iedereen; jong en oud, ziek of gezond. Door het gewijzigde overheidsbeleid regelen steeds meer mensen hun huishoudelijke hulp zelf. Het is daarbij soms lang zoeken om een goede hulp te vinden. Dat geldt des te meer als het persoonlijk netwerk steeds kleiner wordt. Zeeuws Schoon treedt graag als bemiddelaar op. Via Zeeuws Schoon vindt u gemakkelijker een huishoudelijke hulp die aan uw wensen voldoet. Daarnaast zorgen we ervoor dat er bij ziekte of in de vakantie van de hulp desgewenst een andere hulp komt.

Meer informatie
Bent u op zoek naar een huishoudelijke hulp en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Lees voor meer informatie de brochure of kijk op www.zeeuwsschoon.nl. Ook kunt u contact opnemen met Paulette Soukup, consulent Zeeuws Schoon:
E: info@zeeuwsschoon.nl
T: 0118 - 684 239

Huishoudelijke hulp via toelage
Zorgstroom biedt, in afstemming met de gemeente, de mogelijkheid om van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) gebruik te maken. Deze regeling is door de staatssecretaris in het leven geroepen en maakt het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, voor € 5,- een uur huishoudelijke hulp in te kopen bij Zorgstroom. Hiervoor geldt een maximum van gemiddeld drie uur per week. De regeling is tijdelijk (voor een periode van twee jaar). Wilt u van deze regeling gebruik maken, neem dan contact op met de WMO bemiddelaars van Zorgstroom via telefoonnummer 0118 - 684228.

Huishoudelijke hulp met indicatie
Bij deze vorm van huishoudelijke hulp regelt Zorgstroom alles rond de hulp in het huishouden voor u. Alleen als u de hulp niet zelf kunt organiseren komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een indicatie van de gemeente via de WMO.
Net als bij onze andere vormen van Thuiszorg proberen we de hulp hier ook zoveel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke wensen en voorkeuren. We streven er naar om iedere klant een vaste medewerker toe te wijzen. De huishoudelijke hulp is in dienst van Zorgstroom.

Voor meer informatie over een indicatie neemt u contact op met Porthos: 088 - 7514 000.

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Zorgstroom.