Thuiszorg

Het kan gebeuren dat uw gezondheid tijdelijk of blijvend afneemt. Wanneer u daardoor niet meer voor uw huishouden en/of uzelf kunt zorgen is het prettig als er hulp komt. Naast huishoudelijke hulp kunt u hulp krijgen bij persoonlijke zorg. Afhankelijk van de handelingen waarbij u hulp nodig heeft krijgt u verzorging of verpleging.

Deze hulp wordt thuiszorg genoemd. Het woord thuiszorg zegt het al, u woont zelfstandig in uw eigen huis en krijgt daar de benodigde hulp. Dat kan variëren van één keer per week hulp bij douchen tot enkele keren per dag hulp bij verschillende verzorgende handelingen.

Spreekuren
Hoe kunt u zelfstandig thuis wonen met de hulp die u nodig heeft?
Bel 0118 - 68 40 00, onze receptioniste brengt u in contact met het wijkteam bij u in de buurt.

Aanvragen zorg
Wij helpen u graag bij het aanvragen van een indicatie voor zorg.

Persoonsgebonden budget en particuliere zorg
Wilt u particulier betalen of heeft u een persoonsgebonden budget, dan heeft u de mogelijkheid om zorg in te kopen bij Zorgstroom. Ook wanneer u meer hulp wenst dan u volgens de indicatie nodig heeft, kunt u kiezen de aanvullende zorg zelf te betalen. Zorgstroom kan bij deze zorgvragen bemiddelen. Informeert u naar de verschillende mogelijkheden.

Meer informatie over Thuiszorg van Zorgstroom vindt u in de brochure.