Netwerkparticipatie

De samenwerking tussen het netwerk van de cliënt (familie, vrienden, kennissen en andere betrokkenen) en de zorgprofessionals noemen we netwerkparticipatie. Netwerkparticipatie vindt zowel plaats in de thuissituatie als in de zorg- en verpleegcentra. Het betrekken van het netwerk in de zorg betekent in de praktijk continuïteit tot stand brengen in het leven van de cliënt, die zorg nodig heeft. Het is van belang dat het netwerk betrokken blijft bij het wel en wee van de cliënt.
Speerpunt bij deze gezamenlijke ondersteuning voor de cliënt is het behouden en zo mogelijk bevorderen van kwaliteit van leven.
Netwerkparticipatie gaat over een samenwerkingsrelatie tussen familie, vrienden, kennissen en andere betrokkenen van klanten en professionals. Netwerkparticipatie gebeurt zowel in de thuissituatie als in de woonzorg- en verpleegcentra.