Mantelzorg

Steeds meer mensen, jong en oud, zorgen voor iemand anders. We noemen dat mantelzorg: onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Bij mantelzorg gaat het om intensieve zorg voor langere tijd. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol als het gaat om het leven van onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Voor iemand zorgen geeft voldoening, maar is niet altijd gemakkelijk.

Zorgstroom ondersteunt daarom naast de zorgvrager ook diens eventuele mantelzorger. Het belang van zorgvrager en mantelzorger staat daarbij centraal. We gaan een samenwerkingsrelatie aan met u als mantelzorger waarin we ondersteunen, faciliteren en afstemmen, zodat professionals en mantelzorgers samenwerkingspartners worden.
Uitgangspunt is de zorg die de cliënt wil ontvangen en de mantelzorger kan en wil geven.