Home Nieuws Zeeuwse zorgorganisaties starten dagbesteding in beperkte mate weer op

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben de Zeeuwse zorgorganisaties veel voorzieningen voor dagbesteding en –opvang vanaf medio maart gesloten. Dagbesteding en -opvang is voor veel cliënten én hun naasten een cruciale voorziening, juist in deze crisisperiode. Daarom hebben de zorgorganisaties besloten, waar mogelijk én met de juiste veiligheidsmaatregelen, bepaalde activiteiten weer op te starten voor een beperkte groep cliënten.

Vanwege het verbod op groepsbijeenkomsten en het belang van social distance voor ouderen, is medio maart de dagbesteding van Zeeuwse zorgorganisaties gesloten. Thuis blijven zonder dagbesteding kan voor cliënten en hun naasten echter ook (grote) risico’s met zich meebrengen. Omdat buiten de verpleeghuizen de richtlijn voor ouderen enigszins is versoepeld en dagbesteding buiten de instellingen kan plaatsvinden, is besloten de dagbesteding weer voorzichtig op te starten, uiteraard in aangepaste vorm. ZorgSaam heeft de dagbesteding al opgestart. De overige organisaties zijn bezig met de voorbereidingen en starten zo snel als mogelijk op.

Beperkte groep cliënten komt in aanmerking
Om het risico op verspreiding van het virus te beperken en de situatie zo veilig mogelijk te houden, is het aantal deelnemers per groep beperkt (ongeveer 4). Dat betekent dat er plaats is voor een beperkte groep cliënten voor wie de dagbesteding het meest noodzakelijk is. De volgende cliënten komen in aanmerking voor deelneming:

  • cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;
  • cliënten met naasten in een vitaal beroep;
  • cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.

Beoordeling van noodzaak
Elke Zeeuwse zorgorganisatie bekijkt binnen zijn eigen instelling hoe de dagbesteding/-opvang georganiseerd kan worden, evenals het vervoer ernaar toe, en welke cliënten voor de activiteiten in aanmerking komen. Elke locatie en cliëntgroep is anders; het gaat dus altijd om maatwerkoplossingen. Helaas kan niet iedereen die dat gewend was, deelnemen. Binnen de zorgorganisaties beoordelen de Specialisten Ouderengeneeskunde en de betreffende zorgmedewerkers op individueel niveau wie in aanmerking komt. In deze beoordeling nemen zij ook mee of de gezondheidstoestand van de betreffende cliënt het toelaat. Dit gebeurt uiteraard ook in overleg met de cliënt en zijn naaste, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Zij krijgen de informatie van hun eigen vertrouwde contactpersonen. Het is ieders vrije keuze om wel of niet deel te nemen. We blijven continu afwegen of de situatie verandert en houden dus contact met de cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor dagbesteding.

Veiligheid staat voorop
Veiligheid voor de cliënten en de zorgmedewerkers staat voorop, dus we zijn erg voorzichtig met het opstarten van de activiteiten. Uiteraard mogen cliënten alleen naar de dagbesteding komen als zij zelf, of een van hun huisgenoten, geen klachten hebben die kunnen wijzen op COVID-19. Ook houden we de 1,5 meter afstand aan en houden we ons aan alle hygiënemaatregelen. De dagbesteding vindt bovendien plaats in een locatie buiten de verpleeghuizen. De verpleeghuizen blijven namelijk voor bezoek nog gesloten tot minimaal 20 mei.

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact