Home Nieuws WVO Zorg en Zorgstroom willen fuseren

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Zorgorganisaties WVO Zorg en Zorgstroom willen samen verder. De komende maanden loopt het formele traject om de fusie in december 2023 te realiseren.

Middelburg / Vlissingen, 7 november 2022 – WVO Zorg en Zorgstroom willen fuseren. Samen kunnen zij ook in de toekomst een breed, kwalitatief en innovatief ouderenzorgaanbod op Walcheren garanderen. De fusieplannen komen voort uit een gemeenschappelijke visie op ouderenzorg en het vertrouwen dat de zorgorganisaties samen sterker staan. Een grotere organisatie biedt meer kansen voor medewerkers en er komt meer ruimte voor specialisaties en innovaties. Dat maakt de positie op de arbeidsmarkt sterker en komt de zorg voor cliënten ten goede. De nieuwe organisatie heeft straks 23 locaties verspreid over Walcheren met ruim 3.000 medewerkers en 800 vrijwilligers.

Samen uitdagingen aangaan
WVO Zorg en Zorgstroom zijn afzonderlijk gezonde organisaties. Zij vinden elkaar in een gedeelde ambitie en verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het zorgaanbod op Walcheren. De fusie is een versterking en geen bezuiniging. De uitdagingen zijn bekend: het aantal ouderen met complexe zorgvragen en dementie neemt toe, ouderen met zorgvragen wonen langer thuis, er is krapte op de arbeidsmarkt door vergrijzing van zorgprofessionals en onvoldoende instroom van jonge zorgprofessionals, en er kan steeds minder opgevangen worden door mantelzorgers of vrijwilligers. De uitdagingen zijn dermate groot dat door intensieve samenwerking de continuïteit van zorg voor cliënten beter kan worden gewaarborgd en medewerkers meer kansen krijgen.

Steeds intensievere samenwerking
In de Zeeuwse ouderenzorg wordt al veel samengewerkt. WVO Zorg en Zorgstroom zijn, net als de andere Zeeuwse (ouderen)zorgorganisaties, o.a. lid van de Zeeuwse Zorgcoalitie, de Zeeuwse Verbinding en het Deltaplan specifiek voor de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen WVO Zorg en Zorgstroom gaat in Vlissingen al een stukje verder, daar werken ze voor de Wmo nauw samen in de Naerebout Combinatie. Tijdens de coronatijd hadden WVO Zorg en Zorgstroom al een gezamenlijk thuiszorgteam voor cliënten met corona. Met de fusie nemen WVO Zorg en Zorgstroom een volgende stap. De beoogde fusieorganisatie blijft vanzelfsprekend een belangrijke partner in de bestaande samenwerkingsverbanden.

Volgende stappen
De ondernemingsraden, cliëntenraden, medewerkers en andere belanghebbenden van WVO Zorg en Zorgstroom zijn geïnformeerd over het fusieproces. De komende maanden gaan werkgroepen van beide organisaties een fusieplan opstellen. Tot die tijd verandert er niets. Nadat het formele fusietraject is doorlopen, hopen WVO Zorg en Zorgstroom per 14 december 2023 de fusie te realiseren.

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact