Binnenhaven: kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen is een woonvorm die bedoeld is voor mensen met voornamelijk psychogeriatrische problemen. Denk hierbij aan onder andere geheugenverlies en dementie. Het voordeel van een dergelijke woonvorm is dat het geen grootschalig centrum betreft, maar één of enkele huizen die meestal gebouwd zijn in een 'gewone' woonwijk.

Door die situering is er een blijvend contact met de omgeving en blijven de bewoners prikkels ontvangen vanuit de maatschappij, waardoor ze daar ook deel van blijven uitmaken. Anderzijds is er voortdurend zorg in de nabijheid en wordt, door specifieke bouwkundige oplossingen, veiligheid en geborgenheid geboden. Voor familieleden en bekenden is een dergelijke voorziening vaak minder belastend. Enerzijds is het reizen van en naar een kleinschalig wonen voorziening vaak minder belastend, anderzijds zijn er de huiselijke omstandigheden waar het familielid zich in bevindt die het aangenamer maken om er te verblijven.

Zorgstroom kent één kleinschalig wonenvoorziening, locatie Binnenhaven in Nieuw- en Sint Joosland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorgstroom, telefoonnummer 0118 - 68 40 00 (vragen naar het Steunpunt).