Zorg op Afstand

Met Zorg op Afstand wordt zorg geboden met behulp van moderne communicatiemiddelen.

Bij Zorg op Afstand controleert Zorgstroom ‘s nachts, met behulp van een camera, of alles nog goed gaat bij u. Hiervoor krijgt u één of twee camera's in bruikleen die bij u thuis worden geplaatst. De beelden die deze camera's maken, kunnen op kantoor door de medewerker van de nachtzorg worden bekeken. Wanneer er iets aan de hand is, wordt er meteen een hulpverlener ingeschakeld.

Privacy
Uw privacy is belangrijk. De beelden van de camera kunnen alleen bekeken worden door de medewerkers van de nachtzorg. Zij moeten hiervoor inloggen op een computer met hun eigen inloggegevens.

Afspraken
Om de beelden te mogen bekijken is uw schriftelijke toestemming nodig. De medewerkers zullen alleen inkijken op de momenten die u samen afspreekt.De beelden worden niet opgenomen.

Kosten
Voor deelname aan Zorg op Afstand vragen wij een maandelijkse bijdrage, zie de prijslijst. Hiervoor krijgt u de benodigde camera's en een aparte internetverbinding.

Contact
Wilt u meer weten over Zorg op Afstand dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt,via telefoonnummer 0118 - 68 42 22, of stuur een mail naar info@zorgstroom.nl