Ketenzorg

Zorgstroom werkt mee aan verschillende zorgketens in Walcheren, namelijk:

In een zorgketen zijn afspraken gemaakt tussen verschillende zorgaanbieders (zoals bijvoorbeeld ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, thuiszorg e.d.) om de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie vindt u op www.ketenzorgzeeland.nl.