ANBI

Stichting Zorgstroom is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Zorgstroom is 8099.04.159.