Home Mijmeringen april 2023

WVO Zorg en Zorgstroom gaan samen verder als Amarijn

Met trots maken wij bekend dat WVO Zorg en Zorgstroom vanaf nu verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Lees meer over onze nieuwe naam op de fusiepagina

Mijmeringen

Regelmatig houden we ons bezig met de vraag naar de toegevoegde waarde van de Geestelijk Verzorger binnen de organisatie. We lopen er ook nogal eens tegen aan dat er op de werkvloer onbekendheid is over wat een Geestelijk Verzorger zou kunnen betekenen in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld dat onze inzet niet gevraagd wordt bij bewoners, omdat ‘die toch niet geloven.’ Hoe belangrijk geloof ook kan zijn voor sommigen, ons werk is veel breder dan alleen dat.

We hebben binnen Zorgstroom afgesproken dat we werken vanuit de principes van ‘POSITIEVE GEZONDHEID’. Dat gaat uit van een bredere kijk op gezondheid, dan alleen maar de afwezigheid van ziekte. Een mens wordt niet benaderd vanuit zijn ziekte, maar vanuit zijn mens-zijn. Wat maakt een mens tot mens? Wat bepaalt de kwaliteit van het leven? Waar haalt iemand veerkracht vandaan? Wat geeft aan iemands leven betekenis?

Hierbij worden 6 domeinen onderscheiden: Dagelijks Functioneren, Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven en Meedoen. Uit onderzoek blijkt dat voor een gevoel van gezondheid een mens vanuit het perspectief van deze 6 terreinen naar zijn leven kijkt. Dus naast een gezond lichaam blijken mensen het voor hun gezondheid ook belangrijk te vinden dat ze kwaliteit van leven ervaren en dat ze zin kunnen geven aan hun bestaan en dat ze mee kunnen doen.

Als je hier eens wat over door mijmert, dan is het niet zo moeilijk om de toegevoegde waarde van een Geestelijk Verzorger in onze organisatie te ontdekken. Want laten wij nou juist in zeker 3 van de 6 dimensies een rol kunnen spelen. Dus veel meer dan alleen ‘geloof en spiritualiteit’. Het gaat ook over veerkracht, (zelf-)acceptatie, omgaan met verandering of verlies, dankbaarheid, gelukkig zijn, je veilig voelen enz.

De laatste jaren treedt er in ons werk een verschuiving op. En daar zijn we blij mee. Waar de Geestelijk Verzorger vroeger vooral –individuele- contacten had met cliënten, wordt de laatste tijd steeds vaker onze inzet gevraagd bij teams en t.b.v. individuele medewerkers. Immers een vitale organisatie vraagt om vitale medewerkers. En hoe makkelijk komt dat laatste niet onder druk te staan! Vaak wordt hulp gevraagd op het moment dat het al te laat is. Als er een crisis is geweest, als mensen zijn uitgevallen door ziekte of burn-out, of een conflict heeft de sfeer op de werkvloer verziekt. Werken met positieve gezondheid vraagt dat we ons al veel eerder inzetten, omdat positieve gezondheid van medewerkers bijdraagt aan positieve gezondheid van cliënten. Wij zetten ons graag in, door teamreflecties en op-verhaal-kom-momenten en individuele gesprekken om medewerkers en teams te helpen bij het reflecteren op hoe we het beste die positieve gezondheid kunnen stimuleren. Een blije en dankbare medewerker is goed voor blije en dankbare cliënten.

Om dit te onderstrepen eindig ik mijn mijmeringen met een stukje uit een mail die we ontvingen na een aantal teamgesprekken:

 “Er is eerlijkheid, meer openheid met elkaar in teams te zien, er wordt meer en meer gesproken over knelpunten, door de veranderingen heen voelen medewerkers zich gehoord. Jullie hebben een mooi en waardevol aandeel gehad in het openen van een innerlijke wereld. Een opening om vitale teams ter sprake te laten komen. “

 

April 2023

Gert Zomer

 

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact