Zoeken
Home Nieuws Maatregelen Zorgstroom tegen coronavirus
Maatregelen Zorgstroom tegen coronavirus Lees meer
coronavirus

Zorgstroom houdt de situatie wat betreft het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen, in overleg met andere grote Zeeuwse zorgorganisaties, de voor de zorg geldende richtlijnen en hebben extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Update 29 mei:

We zijn blij om te kunnen melden dat de bezoekregeling bij Zorgstroom op dinsdag 2 juni van start gaat. Alle bewoners en contactpersonen zijn inmiddels per brief geïnformeerd over hoe deze bezoekregeling er verder uit gaat zien. We zien uit naar uw komst op dinsdag 2 juni!

Veiligheid van onze bewoners, medewerkers én bezoekers blijft voorop staan. De bezoekregeling kan opnieuw beperkt worden bij een coronabesmetting, een tekort aan beschermingsmiddelen of bij extern ingrijpen van de GGD.

We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? U kunt bij ons terecht op werkdagen op 0118-746 314.

Dashboard actuele situatie verpleeghuizen Zeeland

De VVT organisaties in Zeeland hebben een dashboard gemaakt. Hierin is te zien hoeveel positief geteste cliënten er in de verpleeghuizen in zijn (geweest) op gemeentelijk niveau. Iedere week verschijnt er op donderdag op deze plek een actueel overzicht. Het is een cumulatief overzicht, dus van de volledige periode. Het overzicht is een samenwerking van de volgende zorgorganisaties:

Allévo, Cederhof, Cleijenborch, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

Kan ik gelijk op de eerste dag van de bezoekregeling langskomen in het woonzorgcentrum?

Het is niet mogelijk om op 2 juni gelijk alle bezoekers toe te laten. We werken met tijdsblokken en inschrijving, uit veiligheids- en logistieke redenen. We streven ernaar om van elke bewoner een bezoeker langs te laten komen binnen de eerste week. Hier wordt op toegezien bij het inschrijven voor een bezoek. Per cliënt is één vaste bezoeker welkom, welke altijd op 1,5 meter afstand moet blijven.

Update 15 mei:

Pilot bezoekregeling

Alle organisaties met verpleeghuizen hebben onlangs een handreiking vanuit de overheid ontvangen over het bezoekbeleid in verpleeghuizen in corona-tijd. In Zeeland dient Ter Reede in Vlissingen van WVO Zorg sinds 11 mei als pilotlocatie. Zij delen actief hun bevindingen met de andere organisaties. Inmiddels zijn wij druk aan de slag om plannen, aan de hand van de uitreiking, uit te werken voor alle Zorgstroomlocaties. We informeren u binnenkort over de deze plannen.

Update 6 mei:

Zeeuwse zorgorganisaties starten dagbesteding in beperkte mate weer op

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben de Zeeuwse zorgorganisaties veel voorzieningen voor dagbesteding en –opvang vanaf medio maart gesloten. Dagbesteding en -opvang is voor veel cliënten én hun naasten een cruciale voorziening, juist in deze crisisperiode. Daarom hebben de zorgorganisaties besloten, waar mogelijk én met de juiste veiligheidsmaatregelen, bepaalde activiteiten weer op te starten voor een beperkte groep cliënten. Lees het volledige nieuwsbericht hier.

Ontmoet elkaar op onze kletsplekken

Sinds half maart zijn de deuren van onze verpleeghuizen gesloten voor alle mensen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. Dit is een ingrijpende maatregel voor onze bewoners en hun naasten. Voor het welzijn van onze bewoners is het erg belangrijk dat zij in contact kunnen blijven met hun familie en naasten. Afgelopen weken hebben we geprobeerd deze leegte te vullen met extra tablets op onze locaties, zodat bewoners konden videobellen. Maar het gemis van naasten zien blijft.

Om deze reden heeft Zorgstroom op elke locatie inmiddels een kletsplek ingericht. Op deze plek kunnen bewoners en hun naasten elkaar zien en met elkaar kletsen. Uiteraard op een veilige manier, met een dun raam ertussen. Hiermee hopen we de afstand en het gemis iets te verkleinen.

Update 21 april en eerder:

Coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft 21 april besloten dat het bezoekverbod in de verpleeghuizen verlengd wordt tot 20 mei. Dat betekent voor Zorgstroom dat de cliënten zeker tot die tijd helaas geen bezoek mogen ontvangen en de restaurants en kapsalons gesloten blijven. Het verbod op evenementen en bijeenkomsten blijft tot 1 september van kracht. Wederom een harde boodschap voor u en voor ons. Maar met een belangrijk doel: de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. In de week vóór 20 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is aan maatregelen.

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Ondanks de negatieve berichtgeving in de media over het tekort aan mondneusmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn er bij Zorgstroom voldoende materialen beschikbaar. Ook voor de lange termijn zijn er al diverse maatregelen genomen om te blijven zorgen voor voldoende voorraad. We werken daarin nauw samen met de andere zorgorganisaties in Zeeland en de GGD. Natuurlijk blijven we wel secuur omgaan met de voorraad PBM. Het is niet altijd noodzakelijk PBM te dragen. U mag erop vertrouwen dat de landelijke richtlijnen voor het gebruik van PBM, die Zorgstroom volgt, zorgen voor een veilige manier van werken. De veiligheid van de cliënt en de medewerkers staat bij Zorgstroom voorop.

Corona Thuiszorgteam

WVO Zorg en Zorgstroom hebben een speciaal Corona Thuiszorgteam dat alleen zorg verleent aan cliënten die het coronavirus hebben opgelopen of ervan verdacht worden. Het team levert zorg op Walcheren en neemt desgevraagd ook Walcherse cliënten over van andere zorgaanbieders. Door de zorg voor cliënten met corona te scheiden van de reguliere zorg, proberen we de verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is het een geruststellende gedachte voor cliënten. Een ander voordeel is dat de persoonlijke beschermingsmiddelen efficiënter gebruikt kunnen worden.

In contact blijven

Voor het welzijn van cliënten is het erg belangrijk dat zij in contact blijven met hun familie en andere naasten. Er zijn extra tablets voor de woonzorglocaties, zodat cliënten kunnen (beeld)bellen of chatten via Skype met hun naasten. Naast vaker (video)bellen, kunt u ook nog eens heel ouderwets een brief of kaart sturen. Leuk om een saaie dag te doorbreken! Het is inmiddels ook mogelijk om elkaar te zien op onze kletsplekken. Op deze plek kunnen onze bewoners en hun naasten elkaar op veilige wijze zien en spreken.

Kaarten en pakketjes zijn heel welkom

Cliënten mogen gewoon post en pakketjes ontvangen. De cliënten stralen bij het ontvangen van post. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het wel van belang dat het op de juiste manier gebeurt:

 • Geef een pakketje niet in de handen van de zorgmedewerker. Zet het pakketje ergens neer. Het liefst op een tafeltje.
 • Bewaar de 1,5 meter afstand van de zorgmedewerker die het pakketje meeneemt.
 • U hoeft geen handschoenen te dragen bij het geven van het pakketje.

Hartverwarmend!

Er zijn tal van initiatieven (gaande) om zorgmedewerkers en cliënten een hart onder de riem te steken. Bloemetjes, stoeptekeningen, zelfgemaakte kaarten, mini-concertjes, en ga zo maar door. Deze acties zijn fantastisch en de cliënten genieten er enorm van! Houd de Zorgstroom Facebook en Instagram-pagina in de gaten voor de meest bijzondere en hartverwarmende acties. Enorm bedankt voor jullie inzet en initiatieven!

Sollicitaties

Ondanks het coronavirus komen we nog steeds graag met je in contact. Om verspreiding van het virus te beperken, voeren wij onze eerste kennismakingsgesprekken door middel van videobellen. We maken op deze manier alvast graag kennis met je. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie, het kopje koffie: die houd je tegoed! Kijk op werkenbijzorgstroom.nl voor al onze vacatures.


Update 26 maart:

Geen bezoek op onze locaties, uitzondering voor bewoners die stervende zijn

Alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg moesten vanaf 20 maart de deuren sluiten voor alle mensen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. Dit betekent dat er tot en met 20 mei geen bezoek mogelijk is op onze locaties. Dit is een ingrijpende maatregel. Onze medewerkers zetten de komende weken nóg een stapje extra om de dagen van uw dierbare zo fijn mogelijk te laten verlopen. Daarnaast kijken we of we op alternatieve manieren contact kunnen organiseren.

Inzet vrijwilligers

Door het sluiten van de locaties is er tijdelijk ook geen inzet van vrijwilligers mogelijk, omdat alleen de mensen die noodzakelijk zijn voor de zorg aanwezig mogen zijn. We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is, omdat vrijwilligers er juist voor zorgen dat onze bewoners een fijne dag hebben. Wij hebben de plicht om onze bewoners en medewerkers te beschermen waar het kan.

Zijn er andere manieren om met cliënten in contact te komen?

Telefonisch contact is natuurlijk mogelijk. Daarnaast gaan we proberen meer mogelijkheden te creëren met behulp van ICT om cliënten contact te laten hebben met hun naasten. Met Skype en Whatsapp beeldbellen bijvoorbeeld. Voor het welzijn van onze cliënten is het erg belangrijk dat zij wel in contact kunnen blijven met hun familie en andere naasten. Ook kan een persoonlijke brief of kaart eenzaamheid verkleinen.

Wat als een cliënt in de stervensfase is?

Dan maken we in overleg met de familie een uitzondering. Familie moet uiteraard de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen.

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij Zorgstroom?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van verpleeghuizen. Als er plek is, kunnen nieuwe cliënten in principe bij Zorgstroom terecht.
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de Zorgstroom locatie al besmet zijn.

Boodschappen en was

Als u boodschappen doet of de was verzorgt voor uw familielid, dan blijft dit mogelijk. We gebruiken ‘de sluis’ bij de hoofdingang van onze locaties  om boodschappen en schone was af te leveren en vuile was op te halen. Helaas is het niet mogelijk om verder naar binnen te gaan. Om onze medewerkers niet steeds te storen tijdens de zorgverlening, zijn hier bloktijden voor afgesproken. Dagelijks tussen 9 en 12 uur en tussen 15 en 16 uur kunt u uw boodschappen/was via de sluis bezorgen of ophalen.  Wij willen u vragen om u aan deze tijden te houden. U kunt aanbellen als u in de sluis staat en melden dat u boodschappen/was komt brengen of halen.

Eigen baksels

Vanuit vele kanten krijgen we enorm veel hulp aangeboden en ontstaan vele mooie initiatieven. Natuurlijk zijn wij daar als organisatie erg blij mee en waarderen we ieders bijdrage enorm. Momenteel worden baksels aangeboden op onze locaties, om medewerkers te bedanken en een hart onder de riem te steken. We kunnen deze gulle en goed bedoelde etenswaren helaas niet delen met onze bewoners of  medewerkers in verband met veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

 

Informatie 17 maart en eerder:

Algemene maatregelen

 • Een speciale commissie binnen Zorgstroom monitort dagelijks de stand van zaken;
 • Zorgstroom heeft protocollen voor het geval er een besmetting plaatsvindt bij een van onze cliënten, medewerkers of vrijwilligers. Indien dit het geval is melden we dit bij de GGD en volgen we de richtlijnen van het RIVM;
 • Medewerkers en vrijwilligers ontvangen extra instructies en updates;
 • Medewerkers en vrijwilligers die na 1 maart 2020 terugkomen uit een risicogebied blijven twee weken thuis;
 • Ziekmeldingen van medewerkers worden extra gecheckt op symptomen van het coronavirus en geregistreerd;
 • Op onze locaties worden contactpunten en werkplekken vaak schoongemaakt;

Hygiënerichtlijnen

Goede hygiëne is cruciaal om verspreiding van het virus te voorkomen. Op onze locaties (ook zichtbaar bij de ingang) gelden de volgende hygiënerichtlijnen:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
 • Ontsmet uw handen met handalcohol VOOR en NA het bezoek;
 • Groeten zonder aanraking: geen handen schudden of direct contact;
 • Houd 1,5 meter afstand van de persoon die u bezoekt;
 • Hoest of nies in de binnenkant van de elleboogplooi;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd zoveel mogelijk andere ruimtes op de locatie, blijf zoveel mogelijk op de eigen kamer/het appartement;
 • Verlaat na het bezoek zo snel mogelijk de locatie.
Poster GGD coronavirus

Sluiting dagbehandeling en dagbesteding

In gezamenlijkheid met overige ouderenzorg-organisaties is besloten om de dagbehandeling en dagbesteding tijdelijk te sluiten. Deze sluiting gaat in vanaf dinsdag 17 maart. Op individuele basis wordt bekeken of het nodig is dat bepaalde cliënten toch kunnen komen.

Welzijnsactiviteiten

Vanaf 17 maart stoppen we met welzijnsactiviteiten in alle algemene ruimtes. Er zijn alleen welzijnsactiviteiten mogelijk op de huiskamers in verband met de leefbaarheid voor de bewoners.

Sluiting restauratieve voorzieningen

Zorgstroom heeft alle restauratieve voorzieningen in de woonzorglocaties gesloten. Dit geldt voor zowel externe bezoekers, familieleden alsook voor cliënten en medewerkers. Deze maatregel is nodig om groepsvorming zoveel als mogelijk te beperken en daarmee onze bewoners en medewerkers nog meer te beschermen. We hopen op uw begrip voor deze ingrijpende maatregel.

Extramurale behandelingen

Extramurale behandeling gaat alleen door als die noodzakelijk is voor de basiszorg.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten die gepland staan, worden door de organisatoren zo nodig verplaatst of geannuleerd. Deelnemers krijgen hierover bericht. Vanuit de overheid zijn alle bijeenkomsten tot 1 september verboden. Overleggen met externen vinden alleen doorgang, wanneer deze strikt noodzakelijk zijn.

Richtlijnen RIVM

Indien de richtlijnen van het RIVM wijzigen, volgt Zorgstroom deze gewijzigde richtlijnen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het coronavirus en de meest actuele berichtgeving, kijk op de website van het RIVM:

Heeft u vragen over het coronavirus met betrekking tot Zorgstroom?

Neem dan gerust contact op met ons, we staat u graag te woord:

Video: handen wassen

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact