Zoeken
Home Nieuws Maatregelen Zorgstroom tegen coronavirus
Maatregelen Zorgstroom tegen coronavirus Lees meer
coronavirus

Zorgstroom houdt de situatie wat betreft het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen, in overleg met andere grote Zeeuwse zorgorganisaties, de voor de zorg geldende richtlijnen en hebben extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.


Updates 6 april:

Coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent voor Zorgstroom dat de cliënten zeker tot die tijd helaas geen bezoek mogen ontvangen en de restaurants en kapsalons gesloten blijven. Het verbod op evenementen en bijeenkomsten blijft tot 1 juni van kracht. Wederom een harde boodschap voor u en voor ons. Maar met een belangrijk doel: de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is aan maatregelen.

In contact blijven

Voor het welzijn van cliënten is het erg belangrijk dat zij in contact blijven met hun familie en andere naasten. Er zijn extra tablets voor de woonzorglocaties, zodat cliënten kunnen (beeld)bellen of chatten via Skype met hun naasten. Naast vaker (video)bellen, kunt u ook nog eens heel ouderwets een brief of kaart sturen. Leuk om een saaie dag te doorbreken!

Kaarten en pakketjes zijn heel welkom

Cliënten mogen gewoon post en pakketjes ontvangen. De cliënten stralen bij het ontvangen van post. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het wel van belang dat het op de juiste manier gebeurt:

 • Geef een pakketje niet in de handen van de zorgmedewerker. Zet het pakketje ergens neer. Het liefst op een tafeltje.
 • Bewaar de 1,5 meter afstand van de zorgmedewerker die het pakketje meeneemt.
 • U hoeft geen handschoenen te dragen bij het geven van het pakketje.

Hartverwarmend!

Er zijn tal van initiatieven (gaande) om zorgmedewerkers en cliënten een hart onder de riem te steken. Bloemetjes, stoeptekeningen, zelfgemaakte kaarten, mini-concertjes, en ga zo maar door. Deze acties zijn fantastisch en de cliënten genieten er enorm van! Houd de Zorgstroom Facebook en Instagram-pagina in de gaten voor de meest bijzondere en hartverwarmende acties.

Sollicitaties

Ondanks het coronavirus komen we nog steeds graag met je in contact. Om verspreiding van het virus te beperken, voeren wij onze eerste kennismakingsgesprekken door middel van videobellen. We maken op deze manier alvast graag kennis met je. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie, het kopje koffie: die houd je tegoed! Kijk op werkenbijzorgstroom.nl voor al onze vacatures.


Update 26 maart:

Geen bezoek op onze locaties, uitzondering voor bewoners die stervende zijn

Alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg moeten vanaf 20 maart de deuren sluiten voor alle mensen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is op onze locaties. Dit is een ingrijpende maatregel. Onze medewerkers zetten de komende weken nóg een stapje extra om de dagen van uw dierbare zo fijn mogelijk te laten verlopen. Daarnaast kijken we of we op alternatieve manieren contact kunnen organiseren.

Inzet vrijwilligers

Door het sluiten van de locaties is er tijdelijk ook geen inzet van vrijwilligers mogelijk, omdat alleen de mensen die noodzakelijk zijn voor de zorg aanwezig mogen zijn. We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is, omdat vrijwilligers er juist voor zorgen dat onze bewoners een fijne dag hebben. Wij hebben de plicht om onze bewoners en medewerkers te beschermen waar het kan.

Mag een cliënt echt helemaal geen bezoek meer krijgen?

Nee, niemand mag op bezoek komen. Tenzij de situatie dermate bijzonder is dat we een uitzondering moeten maken. Zoals in de hospices en in geval van een terminale zorgsituatie op de locatie is bezoek, in overleg, zeer beperkt mogelijk.

Zijn er andere manieren om met cliënten in contact te komen?

Telefonisch contact is natuurlijk mogelijk. Daarnaast gaan we proberen meer mogelijkheden te creëren met behulp van ICT om cliënten contact te laten hebben met hun naasten. Met Skype en Whatsapp beeldbellen bijvoorbeeld. Voor het welzijn van onze cliënten is het erg belangrijk dat zij wel in contact kunnen blijven met hun familie en andere naasten. Ook kan een persoonlijke brief of kaart eenzaamheid verkleinen.

Wat als een cliënt in de stervensfase is?

Dan maken we in overleg met de familie een uitzondering. Familie moet uiteraard de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen.

Ik ben bezoeker, ben gezond en heb geen klachten en de cliënt heeft ook geen klachten of ziekteverschijnselen. Mag ik dan wel op bezoek?

Nee, we hanteren het verbod heel strikt. Het kan namelijk zijn dat één van de twee personen (nog) geen ziekteverschijnselen heeft, maar het virus wel kan overdragen.

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij Zorgstroom?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van verpleeghuizen. Als er plek is, kunnen nieuwe cliënten in principe bij Zorgstroom terecht.
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de Zorgstroom locatie al besmet zijn.

Tot wanneer geldt het verbod?

Het verbod geldt zolang het nodig is, in ieder geval tot 6 april. Pas als de situatie weer veilig is en de verspreiding van het virus onder controle is, zullen bezoekers weer welkom zijn.

Boodschappen en was

Als u boodschappen doet of de was verzorgt voor uw familielid, dan blijft dit mogelijk. We gebruiken ‘de sluis’ bij de hoofdingang van onze locaties  om boodschappen en schone was af te leveren en vuile was op te halen. Helaas is het niet mogelijk om verder naar binnen te gaan. Om onze medewerkers niet steeds te storen tijdens de zorgverlening, zijn hier bloktijden voor afgesproken. Dagelijks tussen 9 en 12 uur en tussen 15 en 16 uur kunt u uw boodschappen/was via de sluis bezorgen of ophalen.  Wij willen u vragen om u aan deze tijden te houden. U kunt aanbellen als u in de sluis staat en melden dat u boodschappen/was komt brengen of halen.

Eigen baksels

Vanuit vele kanten krijgen we enorm veel hulp aangeboden en ontstaan vele mooie initiatieven. Natuurlijk zijn wij daar als organisatie erg blij mee en waarderen we ieders bijdrage enorm. Momenteel worden baksels aangeboden op onze locaties, om medewerkers te bedanken en een hart onder de riem te steken. We kunnen deze gulle en goed bedoelde etenswaren helaas niet delen met onze bewoners of  medewerkers in verband met veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor alle vragen rondom maatregelen van Zorgstroom tegen het coronavirus kunt u bij ons algemeen belteam terecht via 0118 – 684 180 (werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, in het weekend van 08:00 tot 12:00 uur).

 

Informatie 17 maart en eerder:

Algemene maatregelen

 • Een speciale commissie binnen Zorgstroom monitort dagelijks de stand van zaken;
 • Zorgstroom heeft protocollen voor het geval er een besmetting plaatsvindt bij een van onze cliënten, medewerkers of vrijwilligers. Indien dit het geval is melden we dit bij de GGD en volgen we de richtlijnen van het RIVM;
 • Medewerkers en vrijwilligers ontvangen extra instructies en updates;
 • Medewerkers en vrijwilligers die na 1 maart 2020 terugkomen uit een risicogebied blijven twee weken thuis;
 • Ziekmeldingen van medewerkers worden extra gecheckt op symptomen van het coronavirus en geregistreerd;
 • Op onze locaties worden contactpunten en werkplekken vaak schoongemaakt;

Hygiënerichtlijnen

Goede hygiëne is cruciaal om verspreiding van het virus te voorkomen. Op onze locaties (ook zichtbaar bij de ingang) gelden de volgende hygiënerichtlijnen:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
 • Ontsmet uw handen met handalcohol VOOR en NA het bezoek;
 • Groeten zonder aanraking: geen handen schudden of direct contact;
 • Houd 1,5 meter afstand van de persoon die u bezoekt;
 • Hoest of nies in de binnenkant van de elleboogplooi;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd zoveel mogelijk andere ruimtes op de locatie, blijf zoveel mogelijk op de eigen kamer/het appartement;
 • Verlaat na het bezoek zo snel mogelijk de locatie.

Heeft u griepverschijnselen?

In verband met de kwetsbaarheid van onze cliënten vragen we u indien u griepverschijnselen (hoesten/niezen/neusverkouden/koorts) heeft, onze locaties niet te bezoeken.

Poster GGD coronavirus

Sluiting dagbehandeling en dagbesteding

In gezamenlijkheid met overige ouderenzorg-organisaties is besloten om de dagbehandeling en dagbesteding tijdelijk te sluiten. Deze sluiting gaat in vanaf dinsdag 17 maart. Op individuele basis wordt bekeken of het nodig is dat bepaalde cliënten toch kunnen komen.

Welzijnsactiviteiten

Vanaf 17 maart stoppen we met welzijnsactiviteiten in alle algemene ruimtes. Er zijn alleen welzijnsactiviteiten mogelijk op de huiskamers in verband met de leefbaarheid voor de bewoners.

Sluiting restauratieve voorzieningen

Zorgstroom heeft alle restauratieve voorzieningen in de woonzorglocaties gesloten. Dit geldt voor zowel externe bezoekers, familieleden alsook voor cliënten en medewerkers. Deze maatregel is nodig om groepsvorming zoveel als mogelijk te beperken en daarmee onze bewoners en medewerkers nog meer te beschermen. We hopen op uw begrip voor deze ingrijpende maatregel.

Extramurale behandelingen

Extramurale behandeling gaat alleen door als die noodzakelijk is voor de basiszorg.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten die gepland staan, worden door de organisatoren zo nodig verplaatst of geannuleerd. Deelnemers krijgen hierover bericht. Vanuit de overheid zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden. Overleggen met externen vinden alleen doorgang, wanneer deze strikt noodzakelijk zijn.

Richtlijnen RIVM

Indien de richtlijnen van het RIVM wijzigen, volgt Zorgstroom deze gewijzigde richtlijnen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het coronavirus en de meest actuele berichtgeving, kijk op de website van het RIVM:

Heeft u vragen over het coronavirus met betrekking tot Zorgstroom?

Neem dan gerust contact op met ons, we staat u graag te woord:

 • 0118 – 68 41 80 (werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, weekend van 08:00 tot 12:00 uur)
 • vragen@zorgstroom.nl 

Video: handen wassen

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact