Zorg aanvragen

Huishoudelijke Hulp
Heeft u hulp bij het huishouden nodig en kunt u dit niet zelf regelen, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket van Porthos, telefoon 088 - 7514000. Zij kunnen u informeren over hulp via een indicatie of door middel van de Huishoudelijke Hulp Toelage.

Komt u niet in aanmerking voor een indicatie? Zeeuws Schoon, onderdeel van Zorgstroom, levert hulp bij het huishouden voor jong en oud.
Voor € 15,60 per uur helpt uw particuliere hulp u met uw huishoudelijke zaken zoals stofzuigen, wassen, strijken of boodschappen doen. Bel met Zeeuws Schoon via tel.nr. 0118 - 68 42 39 voor meer informatie. Afhankelijk van uw situatie krijgt u mogelijk van uw gemeente een financiële vergoeding. U kunt dit aanvragen via Porthos, telefoon 088 - 7514000.

Verzorging of verpleging
Woont u thuis en heeft u verzorging of verpleging nodig? De medewerkers van Zorgstroom ondersteunen u hierbij graag. U kunt hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons terecht.

Hoe vraagt u deze zorg aan?
Bel het wijkteam bij u in de buurt. De medewerkers van het Servicpunt helpen u via tel.nr. 0118 - 68 42 22 aan het directe nummer. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u waar u zorg en ondersteuning bij nodig heeft en hoe de benodigde ondersteuning het best kan worden ingevuld. In overleg met u bekijkt zij ook wat u zelf kunt en wat de mensen om u heen kunnen betekenen. Samen regelen we op die manier de zorg en hulp die nodig is.
Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Begeleiding
Een indicatie voor begeleiding (dagverzorging of dagbehandeling) kunt u aanvragen via Porthos, telefoon 088 - 7514000. Het CAK regelt de eigen bijdrage die u mogelijk hiervoor moet betalen.

Wonen met zorg
Wonen met Zorg valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig om te wonen in onze locaties. Dit kunt u zelf regelen of via uw huisarts, maar ook onze medewerkers van het Steunpunt vertellen u graag meer over de mogelijkheden van wonen bij Zorgstroom. Zij kunnen u helpen met de indicatieaanvraag. De consulenten zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 0118 - 68 40 00. U kunt dan vragen naar 'het Steunpunt'.
Het CAK regelt de eigen bijdrage die u mogelijk hiervoor moet betalen.
Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie), dan kunt u ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner.

Lees de Algemene Leveringsvoorwaarden