Hof 't Seijs

Middenin de wijk de Griffioen vindt u Hof ‘t Seijs, een locatie van Zorgstroom waar verschillende vormen van wonen met zorg samenkomen. Het complex bestaat uit plaatsen voor verpleeghuiszorg, appartementen voor Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT)  en een aantal zorghotelappartementen.
Kenmerkend voor deze zorg is dat er 24 uur zorg in de directe nabijheid is.

Tevens is er een welzijnsruimte van waaruit in samenwerking met Stichting ‘Griffioen de Wijk' welzijn wordt ingevuld voor de wijk.

Dagbesteding
In Hof 't Seijs wordt ook Dagbesteding aangeboden, bedoeld voor mensen die thuis wonen en extra ondersteuning nodig hebben.
Dagbesteding kan ook een goed hulpmiddel zijn om de verzorgende partner of mantelzorger te ontlasten

Meer informatie
Lees meer informatie over Hof 't Seijs in de brochure. De papieren versie kunt u aanvragen via het Steunpunt, tel. 0118-68 40 00.Kijk voor informatie over het zorghotel op www.zorghotelszeeland.nl.