Wooncomplex met zorg nabij

Een wooncomplex met zorg nabij is een gebouw waar voornamelijk 55-plussers wonen. Het is een geschikte woonvorm voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar die tegelijkertijd veiligheid en hulp in de nabije omgeving op prijs stellen. Zorg in uw eigen huis kunt u krijgen op indicatie of door het zelf te bekostigen. Als u personenalarmering heeft, kunt u gebruik maken van Zorg op Afroep van Zorgstroom. Bij een oproep wordt een verzorgende of verpleegkundige vanuit het wijkteam ingezet, zodat professionele hulp snel ter plaatse is.
In enkele wooncomplexen kunt u ook terecht voor spreekuren van de diëtiste of de trombosedienst, of wordt Dagverzorging aangeboden.
In de meeste wooncomplexen voor 55-plussers worden welzijnsactiviteiten georganiseerd door de bewoners zelf of door een Stichting Welzijn. U woont er volledig zelfstandig in een appartement dat u huurt van een woningbouwvereniging of een andere huiseigenaar zoals bijvoorbeeld 'Woonzorg Nederland'.

Als u vragen heeft over het wonen in een wooncomplex of over het aanvragen van zorg dan kunt u contact opnemen met het steunpunt van Zorgstroom op 0118-68 40 00 of mailen naar info@zorgstroom.nl