Verpleegcentrum

Een verpleegcentrum is een complex van appartementen en voorzieningen waar u kunt wonen als u meer zorg nodig heeft dan wat de thuiszorg kan leveren. In een verpleegcentrum ontvangt u 24 uur per dag de zorg die u nodig heeft. Behalve zorg zijn er ook andere disciplines in huis. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en een welzijnsteam.

Zorgstroom heeft verschillende verpleegcentra:

Ondanks het feit dat u, als bewoner van een verpleegcentrum, veel zorg nodig heeft, is het belangrijk dat u zich thuis voelt. Dat betekent ook dat u uw sociale leven kunt voortzetten zoals u dat deed voordat u naar het verpleegcentrum verhuisde. Wij zetten ons daar graag samen met u en uw sociale netwerk voor in. Het betrekken van het netwerk in de zorg betekent in de praktijk continuïteit tot stand brengen in uw leven in het verpleegcentrum. Het is van groot belang dat u uw eigen identiteit behoudt, uw betekenisvolle relaties behoudt en dat er ruimte is voor zingeving en spiritualiteit als u bij ons woont. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de  inzet van uw netwerk.

Binnen het verpleegcentrum worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd.

Als u in een verpleegcentrum gaat wonen omdat uw geheugen u in de steek laat en u het moeilijk vindt om structuur in uw leven aan te brengen, kunt u gaan wonen in een 'kleinschalig wonen' unit. Dat is een verzameling appartementen (ongeveer 7 stuks) met een gezamenlijke woonkamer. De meeste activiteiten vinden plaats in die woonkamer.

Om in een verpleegcentrum te kunnen wonen heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op de website van het CIZ vindt u de formulieren die u moet invullen om een indicatie aan te vragen. Als u vragen heeft, nadere informatie wilt of hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren, belt u dan met de consulenten van het steunpunt van Zorgstroom op telefoonnummer 0118-68 40 00. U kunt ook mailen naar info@zorgstroom.nl.