Wonen

Wonen bij Zorgstroom kan op vele manieren. Dat kan in een zorgcentrum, een verpleegcentrum of in een wooncomplex met zorg nabij.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende woonvormen.

Woonvormen

Wonen in een wooncomplex met een zorgindicatie

Wanneer u zorg ontvangt in uw thuissituatie heeft u een zorgindicatie. Het hebben van een zorgindicatie betekent vaak dat u beperkingen ondervindt in het dagelijks leven. Welke beperkingen dat zijn is voor iedereen anders. Die beperkingen kunnen er wel voor zorgen dat u overweegt om 'anders' te gaan wonen, bijvoorbeeld in een wooncomplex.
In een wooncomplex woont u volledig zelfstandig en heeft u de beschikking over een appartement dat vaak gemakkelijk te onderhouden is. U kunt daar ook alle zorg krijgen die u in uw huidige woonsituatie ontvangt.
Zorgstroom biedt zorg in een groot aantal van deze complexen op Walcheren. Omdat de appartementen eigendom zijn van Woongoed Middelburg, Woonburg of Woonzorg Nederland heeft Zorgstroom met deze organisaties afspraken gemaakt.
Deze organisaties zullen op hun website vermelden of een appartement bestemd is voor mensen met een zorgindicatie. Wanneer dat zo is kunt u zich melden bij het steunpunt van Zorgstroom. De consulenten kunnen dan bemiddelen tussen u en de woningcorporaties.
U kunt de consulenten van het steunpunt bereiken via telefoonnummer 0118-68 40 00 of per mail op info@zorgstroom.nl.

Meer informatie over Wonen bij Zorgstroom vindt u in onze brochure .

Binnenhaven

Adresgegevens:

Binnenhaven
Kraayerthavenstraat 1 
4339 BV Nieuw- en St. Joosland

Deze woonvoorziening voor ouderen met dementie in Nieuw- en Sint Joosland is in 2012 in gebruik genomen.
Door het kleinschalige karakter, de gekozen benadering en de juiste bouwkundige voorzieningen zijn deze woningen bij uitstek geschikt voor de doelgroep bewoners met dementie.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Steunpunt van Zorgstroom, tel. 0118-684000.

 

Beaufort

adresgegevens:

Appartementencomplex Beaufort
Nieuwlandseweg 67
4341 CN  Arnemuiden

Het appartementencomplex ligt aan de rand van Arnemuiden. De bewoners wonen volledig zelfstandig en kunnen, als ze dit willen en als daarvoor een indicatie is afgegeven, thuiszorg ontvangen van Zorgstroom.

Buitenrust

adresgegegevens:

Verpleegcentrum Buitenrust
Buitenruststraat 221
4337 EP  Middelburg

Verpleegcentrum Buitenrust ligt in het zuidelijk deel van Middelburg. Het centrum bestaat uit een aantal groepen voor kleinschalig wonen. Er zijn groepen voor mensen met een lichamelijke aandoening en groepen voor mensen met psychogeriatrische problemen. Aan het centrum zijn zogenoemde aanleunwoningen verbonden, waar mensen zelfstandig kunnen wonen. De mensen die daar wonen kunnen gebruik maken van bepaalde faciliteiten die het verpleegcentrum biedt.

Hof Klarenbeek

adresgegevens:

Appartementencomplex Hof Klarenbeek
Gerbrandylaan 4 F
4333 BJ  Middelburg

In Hof Klarenbeek worden 26 appartementen bewoond door klanten van Zorgstroom. Zij huren hun woning van 'Woonzorg Nederland'. Het bijzondere van deze 26 woningen is dat er mensen wonen die zorg ontvangen zoals die ook wordt gegeven in een zorgcentrum (VPT = volledig pakket thuis). De 26 bewoners wonen verspreid over het complex en niet, zoals gebruikelijk bij zorgcentra, bij elkaar.
In de andere appartementen wonen mensen die geen zorgindicatie hebben of een zorgindicatie hebben voor thuiszorg.

In de welzijnsruimte worden diverse activiteiten georganiseerd.

Hof 't Seijs

adresgegevens:

Hof 't Seijs
Griffioenstraat 40
4334 BK Middelburg

Middenin de wijk de Griffioen vindt u Hof ‘t Seijs, de locatie van Zorgstroom waar drie verschillende vormen van wonen met zorg samenkomen. Het complex bestaat uit een aantal plaatsen voor verpleeghuiszorg, appartementen voor Volledig Pakket Thuis en een zorghotel met appartementen. Tevens is er een welzijnsruimte van waaruit in samenwerking met Stichting ‘Griffioen de Wijk' welzijn wordt ingevuld voor de wijk.

Lees meer informatie in de brochure. De papieren versie kunt u aanvragen via het Steunpunt, tel. 0118 - 68 40 00.

 

Hof ter Veste

adresgegevens:

Wooncomplex Hof ter Veste
Hof ter Veste 7
4333 HG  Middelburg

Wooncomplex voor 55-plussers.

Hof Mondriaan

adresgegevens:

Hof Mondriaan
Vrijlandstraat 28
4337 EE  Middelburg

Hof Mondriaan ligt in de wijk Dauwendaele.

Nieuw-Sandenburgh

adresgegevens:

Zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh
Sandenburghlaan 2
4351 RL  Veere

Zorg- en verpleegcentrum Nieuw- Sandenburgh ligt in het groene gedeelte van Veere. Het complex omvat 51 zorgappartementen en 30 appartementen voor verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg is verdeeld in 22 appartementen voor mensen met psychogeriatrische problemen en 8 appartementen voor mensen met lichamelijke aandoeningen.
Hoewel Nieuw Sandenburgh buiten de bebouwde kom van Veere ligt, is het centrum van Veere binnen loopafstand.

Wooncomplex Het Binnenhof

adresgegegevens:

Wooncomplex Het Binnenhof
Overloperhof 1-41
4337 GW  Middelburg

Wooncomplex voor 55-plussers, gelegen nabij zorgcentrum Rustenburg.

Wooncomplex Buitenruststraat

adresgegegevens:

Wooncomplex Buitenrust
Buitenruststraat
4337 EP  Middelburg

Wooncomplex voor 55-plussers. Woningen gelegen naast verpleegcentrum Buitenrust, in het zuidelijk deel van Middelburg.

Wooncomplex Gerbrandylaan

adresgegegevens:

Wooncomplex Gerbrandylaan
Gerbrandylaan 2
4333 BJ  Middelburg

Wooncomplex voor 55-plussers.

Wooncomplex Haagbeuk

adresgegegevens:

Wooncomplex Haagbeuk
Adriaan Coortestraat 1
4336 DK  Middelburg

Wooncomplex voor 55-plussers.

Wooncomplex Hof van Buren

adresgegevens:

Wooncomplex Hof van Buren
Nassaulaan 189,
4332 XS  Middelburg

Wooncomplex voor 55-plussers.

Wooncomplex Olmenhof

adresgegevens:

Wooncomplex Olmenhof
Olmenhof 6
4334 CN  Middelburg

Wooncomplex voor 55-plussers.