Wondzorg - verwijzers

De wondzorg van uw patiënt in goede handen

Het Wondzorgteam van Zorgstroom is gespecialiseerd in het behandelen van complexe wonden. Een team van vier verpleegkundigen is vakkundig opgeleid om wonden zo goed mogelijk te verzorgen. De wondverpleegkundige coördineert de zorg, die samen met het (wijk)team wordt verricht. De specialistische wondzorg kan zowel bij uw patiënten thuis als op een zorglocatie verleend worden. Met een verwijzing naar het Wondzorgteam van Zorgstroom is de wondzorg van uw patiënt in goede handen.

Doel
Het doel van het Wondzorgteam is - door middel van haar expertise - de kwaliteit en continuïteit van de wondzorg te optimaliseren, zodat de wond sneller geneest en de patiënt minder beperkingen ondervindt in zijn dagelijks leven. Omdat een wond vaak pijnlijk en belastend is, is het belangrijk dat deze snel en doeltreffend behandeld wordt.

Samenwerking
Het professionele Wondzorgteam werkt nauw samen met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen van het DermaTeam en het ADRZ. Volgens de richtlijn Wondzorg dient een wond binnen twee tot vier weken dicht te zijn. Is dit niet het geval en toont zich geen duidelijke genezingstendens, doe dan een beroep op de expertise van het Wondzorgteam van Zorgstroom.

Aanmelden
Meld uw patiënt aan bij het Wondzorgteam via:
Tel: 0118 - 72 30 19
Fax: 0118 - 61 82 49
Mail: teamwondzorg@zorgstroom.nl
Zodra wij de zorgaanvraag ontvangen, nemen wij contact op met de patiënt. We streven er naar dat de patiënt binnen 24 uur een eerste afspraak met een wondverpleegkundige heeft.

Uitvoeringsverzoek
Wanneer er een uitvoeringsverzoek nodig is om de zorg te kunnen inzetten, vragen wij u het uitvoeringsverzoek ingevuld en ondertekend te faxen (0118 - 61 82 49) of te mailen: teamwondzorgteam@zorgstroom.nl.

Indien het niet om MSVT (ziekenhuisverplaatste zorg) gaat, kunnen wij zorgdragen voor een geldige indicatie via de Zorgverzekeringswet.

MSVT formulier
Download het MSVT formulier .