Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is bedoeld voor mensen die beperkingen hebben die leiden tot sociale redzaamheidsproblemen. Het is gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie in de samenleving. Mensen worden begeleid in het (weer) zo zelfstandig mogelijk leren omgaan met hun probleem en/of beperking.
Ook kan Thuisbegeleiding ingezet worden bij gedragsstoornissen waarbij correctie nodig is op het gedrag of bij beperkingen bij het zelfstandig (kunnen) uitvoeren van veranderingen waardoor praktische hulp en ondersteuning nodig is.

De thuisbegeleider helpt bij het structureren van de dag/week, geeft praktische tips, biedt  ondersteuning bij het voeren van de regie over het eigen leven en kan toezicht houden op het gedrag. Verder kan de Thuisbegeleider hulp bieden bij de opvoeding en het opzetten van een gezinsstructuur. Een hulpmiddel hierbij kan een Video-hometraining zijn. Dit is een methode die toegepast wordt om te kunnen zien wat er gebeurt bij u thuis in de relatie met uw kind(eren). Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnamen.
De thuisbegeleiders werken meestal samen met een andere hulpverlener of hulpverlenende instelling, bijvoorbeeld met een maatschappelijk werker, psycholoog, psychotherapeut of pedagoog.

 

Meer informatie en aanvraag zorg
Een zorgtoewijzing voor Thuisbegeleiding kunt u aanvragen bij Porthos. Een klantondersteuner bekijkt of u in aanmerking komt voor begeleiding. Ook uw huisarts of een andere hulpverlener kan, in overleg met u, Thuisbegeleiding aanvragen bij Porthos, tel: 088 - 75 14 000 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur).

Met vragen over Thuisbegeleiding kunt u terecht bij Zorgstroom,
tel: 0118 - 68 40 00 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur)

Kosten
Voor Thuisbegeleiding is een eigen bijdrage van toepassing. Deze is inkomensafhankelijk en wordt geïnd door het CAK. Voor vragen over de bijdrage kunt u het gratis nummer bellen van het CAK 0800-1925. Op de website kunt u uw eigen bijdrage berekenen: www.hetcak.nl