Parkinson Dagbehandeling Buitenrust

De ziekte van Parkinson en aanverwante ziektebeelden (de zogenaamde Parkinsonismen) zijn complexe ziektes. Vaak gaan ze gepaard met problemen bij het bewegen, een moeilijkere verstaanbaarheid, vermoeidheid of andere symptomen die het uitvoeren van alledaagse taken bemoeilijken of zelfs verhinderen. Iedere Parkinsonpatiënt ervaart de ziekte op een geheel eigen wijze met eigen, specifieke klachten en een individueel beloop. De betrokkenheid van meerdere behandelaars bij de behandeling of begeleiding kan daarom wenselijk zijn. De Parkinson dagbehandeling Buitenrust is opgericht om deze individuele, multidisciplinaire aanpak aan te bieden.

Multidisciplinair Parkinson-team
Het doel van het Parkinson-team is het verbeteren van de zorg rondom cliënten met de ziekte van Parkinson, zodat hun kwaliteit van leven behouden blijft of zelfs verbetert. Het team is breed samengesteld en bestaat uit verzorgenden, fysiotherapeuten, een ergotherapeut, logopedist, verpleeghuisarts en (Parkinson)verpleegkundigen. Ze beschikken over ruime kennis over en ervaring met de ziekte van Parkinson, zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en werken volgens landelijke richtlijnen.

De verzorgende en de Parkinsonverpleegkundige zijn uw persoonlijke begeleiders. Samen zijn ze tijdens de hele behandeling uw aanspreekpunt en zien toe op de uitvoering van uw behandelprogramma.

Multidisciplinaire aanpak
U doorloopt het opgestelde behandelprogramma waarin elke voor u benodigde behandelaar een stukje van het programma voor zijn rekening neemt. Uw familieleden en mantelzorgers worden nauw betrokken bij de aanpak.

Professionele behandelruimtes
Alle behandelingen vinden plaats binnen Buitenrust in Middelburg. Daar beschikt het Parkinson-team over de juiste ruimtes en faciliteiten, zoals een oefenkeuken en een modern ingerichte ruimte voor fysiotherapie.

Hoe komt u in contact met het Parkinson-team?
Het team werkt op verwijzing van uw huisarts, Parkinsonverpleegkundige of neuroloog. Zodra de verwijzing bij ons binnen is zal een medewerker van het Steunpunt van Zorgstroom een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek aan huis. In dit gesprek ontvangt u meer informatie over het programma en kunt u aanvullende vragen stellen. Na dit gesprek wordt er een afspraak gemaakt bij de leden van het behandelteam.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Parkinson-team kunt u contact opnemen met het Steunpunt van Zorgstroom op het telefoonnummer 0118 - 684 000.