Nachtzorg

24 uur samen zorgen
De thuiszorgteams van Zorgstroom bieden zeven dagen per week, 24 uur per dag zorg. Eventueel meerdere keren per dag en dus ook 's avonds en 's nachts. De 24-uurs zorg en begeleiding wordt geleverd vanuit het wijkteam in samenwerking met het palliatieve nachtzorgteam. We noemen het '24 uur samen zorgen', omdat waar mogelijk ook familie, mantelzorgers en vrijwilligers bij de zorg betrokken worden.

Ambulante Nachtzorg
In het geval van Ambulante Nachtzorg komt de verzorgende bij u langs als u alarmeert. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor toiletbezoek of de inname van medicijnen. De Ambulante Nachtzorg is zeven dagen/nachten per week beschikbaar.

Zorg op afstand
Bij Zorg op Afstand wordt zorg geboden met behulp van moderne communicatiemiddelen. Bij Zorg op Afstand controleert Zorgstroom ‘s nachts, met behulp van een camera, of alles nog goed gaat bij u. Hiervoor krijgt u één of twee camera's in bruikleen die bij u thuis worden geplaatst. De beelden die deze camera's maken, kunnen op kantoor door de medewerker van de nachtzorg worden bekeken. Wanneer er iets aan de hand is, wordt er meteen een hulpverlener ingeschakeld.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u bellen naar het Servicepunt, telefoonnummer 0118 - 68 42 22.