Videohometraining-mantelzorgers dementiepatiënten

Dementie
Dementie is niet één bepaalde ziekte, maar is een verzamelnaam voor een aantal verschijnselen met verschillende oorzaken. Er zijn verschillende vormen van dementie. Kenmerken bij alle vormen is de verandering in iemands manier van doen, denken, voelen en willen. Veranderingen in iemands gedrag die voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen zijn.

Video-hometraining
Partners of mantelzorgers van mensen met dementie ervaren soms dat ze niet goed aan kunnen sluiten bij de gespreksonderwerpen van de dementerende. Wat zeg je bijvoorbeeld als iemand met dementie over mensen uit het verleden praat of zich niets meer herinnert uit het heden? En wat doe je als er sprake is van angst of agressie? Om deze initiatieven van de persoon met dementie toch zo prettig mogelijk te laten verlopen, biedt Zorgstroom hulp in de vorm van Video-hometraining. De training houdt in dat er situaties bij u thuis worden gefilmd, waarna u ze samen met een video-hometrainer bekijkt. Aan de hand van de beelden bekijkt u geslaagde contactmomenten. Vanuit deze momenten krijgt u tips hoe u met bepaalde situatie om kunt gaan. Hierdoor bieden Video-hometrainers ondersteuning voor een positieve afstemming in de thuissituatie.

Voorbeeld: Een ouder echtpaar had vroeger een fietsenzaak. Inmiddels was de zaak al jaren verkocht, maar was de verkoop van fietsen nog steeds gesprek van de dag. Mevrouw had dementie en vroeg steeds aan haar man hoeveel fietsen zij die dag verkocht hadden. Haar echtgenoot legde keer op keer uit dat de zaak verkocht was en dat zij nu geen fietsen meer verkochten. De vrouw begreep dit niet en werd boos. Nooit had de man zo vaak ruzie met zijn vrouw. Ontredderd vroeg hij de hulp van Video-hometraining. Zo leerde hij om te gaan met de initiatieven van zijn vrouw: eerst een beetje meepraten over de fietsen en dan langzaam de overgang zoeken naar het heden. Dit was een succes. Mevrouw werd niet meer verward en angstig, waardoor het contact tussen de man en zijn vrouw verbeterde.

terug naar overzicht

Praktische informatie
In overleg wordt éénmalig of meerdere keren hulp ingezet bij u thuis, afgestemd op uw individuele situatie en behoefte.

Kosten
Video Home Training wordt gedaan door zeer goed getrainde thuisbegeleiders. Zorgstroom heeft hiervoor twee gecertificeerde medewerkers in dienst.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie, het aanvragen van een indicatie of aanmelding voor Video-hometraining kunt u contact opnemen met:
Zorgstroom
Breestraat 15
4331 TS   Middelburg
T: (0118) 68 40 00