Bereikbaarheid- en Instructieteam

Voor specialistische zorg thuis
Het Bereikbaarheid-en Instructieteam van Zorgstroom geeft cliënten op een verantwoorde wijze medisch technische zorg in (hoog-complexe situaties) in de eigen omgeving. Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of zelfs opname in een ziekenhuis worden voorkomen.
Het Bereikbaarheid-en Instructieteam is gespecialiseerd in het uitvoeren van medisch technische handelingen in de thuissituatie. De verpleegkundigen die deze handelingen uitvoeren zijn hiervoor speciaal opgeleid. Zij werken nauw samen met de wijkverpleging en/of de huisartsen/specialisten.
Het Bereikbaarheid-en Instructieteam biedt zorg aan cliënten met onder andere:

  • Oncologische aandoeningen
  • Neurologische aandoeningen
  • Hart-en vaatziekten
  • Nierinsufficiëntie
  • Voedingsproblematiek
  • Luchtwegproblemen
  • Bloedziekten

Ook als u instructie nodig heeft om een handeling daarna zelfstandig te kunnen doen, kan het team u hierbij helpen.
Naast het uitvoeren en instrueren van voorbehouden handelingen bij cliënten, geeft het team ook scholingen en instructielessen met betrekking tot verpleegtechnisch handelen aan groepen en individuen. Lees hierover meer informatie .

Aanmelden
Als u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met het Bereikbaarheid-en Instructieteam van Zorgstroom op telefoonnummer 06-53863677. Het team is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar.

Voorwaarden

Om de zorg te kunnen inzetten, is een ingevuld en ondertekend uitvoeringsverzoek door de voorschrijvende behandelaar noodzakelijk. Wij kunnen hierover contact opnemen met uw behandelaar. Wanneer het niet om MSVT (ziekenhuisverplaatste zorg) gaat, kunnen wij zorgdragen voor een geldige indicatie via de Zorgverzekeringswet.