Arbeidsomstandigheden en verzuim

Wij hebben niet alleen aandacht voor de gezondheid en het welzijn van onze klanten en bewoners. Onze medewerkers zijn net zo belangrijk. Binnen Zorgstroom zijn leidinggevenden en medewerkers samen verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden en verzuim. Daarnaast hebben we veel organisatiebreed georganiseerd.

Ergocoaches

Werken in de zorg is fysiek zwaar. Het is dan ook van belang dat medewerkers goede voorlichting, adviezen en instructies krijgen voor het voorkomen van fysieke (over)belasting. Zorgstroom heeft daarvoor een aantal medewerkers opgeleid, die de rol van ergocoach voor een aantal uren per week binnen de eigen functie vervullen. Hun belangrijkste taak is het trainen en adviseren van collega's op het terrein van lichamelijke belasting, hulpmiddelen en (on)veilige werksituaties. Daarnaast ondersteunen zij bij het opstellen van protocollen. 

Hulpmiddelen

Om je werk in de zorg veilig te kunnen doen, is er een uitgebreid assortiment van hulpmiddelen voorhanden. Te denken valt aan glijzeilen, tilliften, hoog-laag bedden, hulpmiddelen voor steunkousen, naaldencontainers, handwringers etc. Sommige hulpmiddelen worden door Zorgstroom verstrekt, andere hulpmiddelen moeten klanten lenen, huren of kopen. Zelf moet je ervoor zorgen dat je ze (goed) gebruikt. Voor medewerkers buiten de zorg wordt per werkplek bekeken wat nodig is. Zonodig worden ook daar hulpmiddelen ingezet. Bijvoorbeeld een aangepaste stoel, beeldschermbril, voetensteun etc. 

Bedrijfshulpverlening

Voor de veiligheid van medewerkers, bewoners en bezoekers heeft Zorgstroom een organisatie voor bedrijfshulpverlening opgezet. In totaal zijn er ongeveer 140 bedrijfshulpverleners, die in het geval van een calamiteit in actie kunnen komen. 

Ongewenste omgangsvormen

In de zorg, op straat op weg naar een klant, maar ook binnen een grote organisatie als Zorgstroom zelf, kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen als agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten. Door dit soort zaken wordt de veiligheid en het welbevinden van een medewerker bedreigd, en het verpest de sfeer binnen de organisatie. Zorgstroom tolereert deze ongewenste omgangsvormen niet, en wil een gezond werk- en leefklimaat creëren waarbij iedere medewerker en klant respect heeft voor de ander. Daarom praten we over het onderwerp met klanten en medewerkers, en bekijken we per team welke hulpmiddelen wenselijk zijn (telefoons, verlichting, alarmeringsmiddelen, werkafspraken, etc.). Signalen en klachten behandelen we zorgvuldig. Ook wordt voor persoonlijke opvang gezorgd, bijvoorbeeld via de vertrouwenspersoon of het Bedrijfsopvangteam.  

Opvang bij schokkende gebeurtenissen

Omgaan met emoties en leed horen bij het werken in zorg en welzijn. Soms gebeurt er echter iets dat een medewerker meer raakt dan anders. Wij hebben aandacht voor medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Is een eerste opvang door je leidinggevende en/of collega's van je team niet genoeg? Dan kan je terecht bij het Bedrijfsopvangteam. Dit is een team van 3 medewerkers, die je net iets beter kunnen begeleiden dan de gemiddelde medewerker. Meestal geven een paar gesprekken net dat steuntje in de rug dat iemand nodig heeft om weer verder te kunnen gaan. Kan dit team onvoldoende helpen, dan wordt er doorverwezen naar een professionele hulpverlener. 

Verzuim en re-integratie

Zorgstroom doet er veel aan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Helaas worden er soms toch medewerkers ziek. Wij hanteren duidelijke regels rond ziekte en re-integratie. Samen met je leidinggevende maak je afspraken over de te nemen stappen om weer aan het werk te kunnen gaan. Zorgstroom heeft geen contract met een arbodienst. Wij hebben een verzuim- en re-integratieadviseur in dienst, die jou en je leidinggevende tijdens je ziekte ondersteunt. Daarbij werken we samen met een zelfstandige bedrijfsarts. Ook hebben we veel externe contacten met psychologen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebureaus en trainingscentra, die onze zieke medewerkers zonodig begeleiden of behandelen. Je mag van ons een actieve inzet verwachten om de periode van ziekte zo kort mogelijk te laten zijn. Van jou verwachten wij eenzelfde actieve inzet. 

Vaccinatie

Hepatitis B is een ernstige vorm van leverontsteking, die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. De belangrijkste vorm van besmetting is door bloedcontact. Om besmetting met dit virus via het werk in de zorg te voorkomen, biedt Zorgstroom bepaalde groepen medewerkers (de risicogroep) vaccinatie aan tegen hepatitis B.