Vrijwilliger thuiszorg

Wil jij iets betekenen voor ouderen in jouw wijk?

  • Wil je wekelijks een kopje koffie met een oudere drinken?
  • Deel je dezelfde soort hobby en wil je deze samen beoefenen?
  • Vind je het leuk met iemand boodschappen te doen?
  • Wil je iemand helpen door hem of haar een keer naar de dokter te brengen?

De wijkteams van Zorgstroom zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor ouderen in de wijk. Je wordt, onder begeleiding van het wijkteam, aan een voor jou passende oudere gekoppeld. Op die manier ontstaan er leuke contacten en wordt 2017 het jaar waarin we eenzaamheid onder ouderen nog verder tegengaan!

Deelnemende wijkteams:


Meld je aan als vrijwilliger

Geslacht