Home Verwijzers BIT-team: technische thuiszorg verpleegkundigen

Zorgstroom & coronavirus

Bekijk hier het actuele nieuws over corona

Het BIT-team geeft uw patiënten op een verantwoorde wijze medisch technische zorg in de eigen omgeving. Dit kan tevens in een van de zorghotels van Zorgstroom. Zo kan ontslag uit het ziekenhuis worden versneld of zelfs opname in een ziekenhuis worden voorkomen.

Het team is gespecialiseerd in het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Het heeft daarnaast specifieke deskundigheid op het terrein van de zorg in de palliatieve fase. De gespecialiseerde verpleegkundigen volgen de landelijke richtlijnen en wettelijke regelingen en werken volgens de Vilans protocollen. Ze werken nauw samen met de wijkverpleging, huisarts, specialist of een andere behandelaar. Dit geldt ook voor het kinderwijkteam. Zij zijn er voor de verpleegtechnische zorg van kinderen van 0-18 jaar.

Het team is gespecialiseerd in het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen.

Patiënten

Het BIT-team biedt zorg aan patiënten met:

 • Oncologische aandoeningen
 • Neurologische aandoeningen
 • Hart- en vaatziekten
 • Nierinsufficiëntie
 • Voedingsproblematiek
 • Luchtwegproblemen
 • Bloedziekten

Specialistische thuiszorg

Het BIT-team biedt vele mogelijkheden op het gebied van specialistische thuiszorg:

 • Alle intraveneuze behandelingen, bijvoorbeeld antibiotica, diuretica, analgetica, bloedtransfusies, parenterale voeding via port a cath, centraal veneuze katheter of perifere naald. Tevens plaatsen wij perifere infuusnaalden.
 • Continue subcutane toedieningen van medicatie ten behoeve van pijnbestrijding en/of palliatieve sedatie
 • Enterale voeding via maagsonde of PEG katheter
 • Epidurale/Intrathecale pijnbehandeling
 • Beademing, zowel chronisch of CPAP
 • Niervervangende therapie, CAPD of CCPD
 • Katheteriseren, transurethraal, suprapubisch of eenmalig
 • Heelkundige handelingen, wondbehandeling door middel van vacuümdrainage

Instructie

Ook als de cliënt instructie nodig heeft om een handeling daarna zelfstandig te kunnen doen, kan het BIT-team hierbij helpen.

Scholing

Het BIT-team geeft ook scholingen en instructielessen aan groepen met betrekking tot verpleegtechnisch handelen. Aanmelden is tot nader order momenteel niet mogelijk i.v.m. het coronavirus.

Aanmelden

Als u een patiënt wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met het BIT-team van Zorgstroom. Het BIT-team is 24/7 bereikbaar.

Voor scholingsvragen over verpleegtechnisch handelen kunt u het BIT-team bereiken van 8:00 tot 17:00 uur.

T: 06 – 53 86 36 77
E: bit@zorgstroom.nl

Voorwaarden

Om de zorg te kunnen inzetten, is een ingevuld en ondertekend uitvoeringsverzoek noodzakelijk. Dit kunt u of mailen of faxen. Download het uitvoeringsverzoek. Wij kunnen zorgdragen voor een geldige indicatie via de Zorgverzekeringswet.

BIT
Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact