Home Vacatures Lid Centrale Cliëntenraad
 • De Centrale Cliëntenraad
 • Breestraat 15
 • Uren en dagen in overleg

Wegens vertrek van een lid en door de dynamiek van de zorg is Zorgstroom per direct op zoek naar een nieuw lid voor de Centrale Cliëntenraad.

Bij Zorgstroom vinden we het belangrijk om met onze cliënten samen te werken. Leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) praten, denken en beslissen mee over alle onderwerpen en verbeteringen die voor onze cliënten belangrijk zijn.

De CCR vertegenwoordigt cliënten en wil hun medezeggenschap bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. Aandachtspunten zijn:

 • Omgang met de cliënt
 • Tijd en aandacht voor de cliënt
 • Veiligheid
 • Privacy
 • Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
 • Huisvesting
 • Veranderingen in zorgaanbod, ingrijpende verbouwingen of wijzigingen in de organisatie

De CCR bestaat uit 7 leden waarvan op dit moment twee functies beschikbaar zijn. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar en kunnen daarna terstond worden herkozen. De CCR vergadert een negen keer per jaar en vinden (meestal) plaats op de donderdagavond. De CCR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en het managementteam om zaken te bespreken die belangrijk zijn voor onze cliënten. De tijdsbesteding is ca. 10 uur per maand.

De wettelijke basis voor de Cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ benoemt onderwerpen waarover de Cliëntenraad (verzwaard) adviseert.

Je bagage

 Van de leden van de CCR wordt verwacht dat zij:

 • interesse in / kennis hebben van de ontwikkelingen binnen de zorg
 • beschikken over een HBO-werk en/of denkniveau
 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Zorgstroom te behartigen
 • beschikken over bestuurlijk inzicht (is een pré)
 • beschikken over financieel inzicht (is een pré)
 • bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap, benodigd voor de uitvoering van de functie
 • woonachtig zijn op Walcheren
 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief
 • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van mogelijk persoonlijke belangen
 • een kritische, positieve en open houding hebben
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben
 • goede communicatieve vaardigheden hebben (luisteren, verwoorden van standpunten, respect- en tactvol kunnen optreden)
 • goede sociale vaardigheden hebben (samenwerken in teamverband)
 • digitaal vaardig zijn (internet, iPad etc)

Zorgstroom kent een financiële vergoeding voor de leden van de CCR. Daarnaast mag u rekenen op samenwerking in een enthousiast team met alle mogelijke ondersteuning.

Zorgstroom biedt

Informatie over de CCR kunt u verkrijgen bij de voorzitter, de heer R.F. Kraf. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van Zorgstroom (0118-684000) of per mail via clientenraad@zorgstroom.nl

Zorgstroom heeft als beleid dat iedereen die betrokken is in het werk met cliënten dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag. De kosten voor deze VOG zijn voor rekening van Zorgstroom.

Herken je jezelf?

Heeft u interesse in deze vacature, stuurt u dan uw motivatie en (beknopte) CV naar clientenraad@zorgstroom.nl t.a.v. de voorzitter, de heer R.F. Kraf.

 

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact