Zoeken
Home Nieuws Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid
Maatregelen Zorgstroom tegen coronavirus Lees meer

De Raad van Toezicht van Zorgstroom is, in verband met het aanstaande vertrek van een van zijn leden, per 1 januari 2021 op zoek naar een

lid van de Raad van Toezicht, profiel Zorg

Zorgstroom is een VVT zorgaanbieder met als werkgebied Walcheren. Vanuit een breed dienstenpakket worden dagelijks zo’n 3000 cliënten van zorg en ondersteuning voorzien. Binnen Zorgstroom zijn 1600 werknemers actief, ondersteund door zo’n 400 vrijwilligers. De organisatie kent een jaaromzet van zo’n 55 miljoen euro. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden “Open, Samen en Passie” en vanuit de visie “Bij Zorgstroom hebben cliënten een goed leven met de mensen om zich heen die er voor hen toe doen. Dat kunnen medewerkers niet alleen. Samen met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, het netwerk en andere zorgverleners zorgen zij daarvoor. Medewerkers kijken naar de wensen en behoeften van de cliënt, maken een individueel plan en gezamenlijk vervult elk daarin zijn rol. De mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt.

De Raad van Toezicht van Zorgstroom toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van Zorgstroom in relatie tot de maatschappelijke functie van Zorgstroom en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Zorgstroom betrokken zijn.

De Raad van Toezicht neemt daarbij nadrukkelijk de volgende belangen in ogenschouw:

 • verwachtingen en behoeften van de cliënten c.q. bewoners;
 • belangen van medewerkers;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving en extern toezicht;
 • eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners;
 • geldende opvattingen over goede kwaliteit van zorg en dienstverlening, mede vormgegeven door de benoemde waarden van Zorgstroom (passie, open en samen).

Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt het volgende algemene profiel:

 • Affiniteit met het werk en de doelstellingen van Zorgstroom
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Bestuurlijke ervaring en zowel analytische als verbindende kwaliteiten
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur adviserend en mede koersbepalend terzijde te staan
 • Het vermogen om zich in hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over het door de Raad van Bestuur voorgestelde en gevoerde beleid
 • Een warm hart voor de zorg, integer, doortastend en onafhankelijk.
 • Voldoende beschikbaarheid

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht geldt voor deze vacature het volgende specifieke profiel:

 • Strategische visie op organisatie van de zorg en/of kwaliteit van de zorg en/of zorginnovatie en/of digitalisering
 • Beschikt over ruime werkervaring in een strategische functie of heeft aantoonbare visie op de organisatie van de zorg en/of kwaliteit van zorg en/of zorginnovatie en/of digitalisering;
 • Beschikt over ruime werkervaring of heeft zicht op de noodzakelijke afstemming met stakeholders om te komen tot (nieuwe vormen van) samenwerking;
 • Beschikt over een relevant en actueel netwerk in het werkgebied (Walcheren) van Zorgstroom.

Vanwege de verdeling van aandachtsgebieden binnen de Raad zal het nieuw te benoemen lid deel uit maken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Aanstelling als lid van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming voor vier jaar. In de regel vergadert de Raad van Toezicht vijf à zes maal per jaar; daarnaast moet rekening worden gehouden met een aantal commissievergaderingen en enkele bijzondere bijeenkomsten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een passende vergoeding.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 oktober 2020. Overige informatie over Zorgstroom vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rian Duininck-Raas, voorzitter van de Raad van Toezicht:
E: hrm@duininckconsult.nl
T: 06 – 54 71 55 51

Reacties, onder vermelding van ‘vacature lid Raad van Toezicht Zorgstroom’ en vergezeld van een CV, kunt u vóór 10 oktober 2020 mailen naar bestuurssecretariaat@Zorgstroom.nl of sturen naar:

Raad van Toezicht Zorgstroom
t.a.v. bestuurssecretariaat
Postbus 323
4330 AH  Middelburg

Vragen over onze zorg?
Vragen over ons zorgaanbod of advies nodig? Wij helpen u graag!
0118 - 684000 Bel mij terug Naar contact