Onze missie en visie

Waar je ook komt op Walcheren, Zorgstroom is altijd in de buurt. Denk daarbij aan de wijkteams van de thuiszorg, onze locaties met wonen en zorg dichtbij, de zorghotels, onze locaties waar je woont net als thuis en onze hospices. Met ‘in de buurt' bedoelen we ook dichtbij u. De deskundige hulp die wordt verleend, wordt zo goed mogelijk afgestemd op uw dagelijkse, persoonlijke situatie, in samenwerking met de mensen om u heen.

De kernwaarden van waaruit we werken, zijn:

  • Hartelijkheid
  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Toewijding
  • Toegankelijkheid
  • Respect

Klanten, hun familie en mantelzorgers (hun netwerk) kunnen altijd bij ons terecht voor vragen of ondersteuning. Daardoor voelen zij zich gehoord en begrepen, veilig en vertrouwd. Zij zijn bijzonder tevreden over de hulp die ze van Zorgstroom krijgen of hebben gekregen en voelen zich boven verwachting geholpen.

Onze medewerkers werken met passie en plezier bij Zorgstroom. Zij ondersteunen en waarderen elkaar. Ze ervaren ruimte (van de organisatie en elkaar) als ze met ideeën komen. Dat geldt ook voor het werken aan de eigen ontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid.
Andere partijen die betrokken zijn bij onze organisatie, de zogenoemde stakeholders, zien Zorgstroom als een betrouwbare, vernieuwende samenwerkingspartner. Zij werken graag met ons samen, met als doel het stimuleren, vergroten en ondersteunen van zelfredzaamheid. Niet alleen van onze klanten maar ook van de burger in het algemeen waardoor zij zich samen kunnen redden.