Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichtingen. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt als volgt:

  • De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd.
  • De Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben adviesrecht bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.
  • Eén lid van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad.
  • Eén lid van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

Leden

  • De heer A.P. (Arie) van der Maas, voorzitter
  • De heer C. (Kees) Izeboud, vice-voorzitter
  • De heer G.C. (Gerard) Pilon, lid
  • De heer J. (Joan) de Visser, lid
  • Mevrouw L.K. (Loura) Kleinepier, lid
  • Mevrouw A.M.T. (Rian) Duininck-Raas, lid