Corporate governance

Corporate Governance staat voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording bij ondernemingen. Zorgstroom conformeert zich hiertoe aan de landelijk geldende Zorgbrede Governancecode. Op dit gedeelte van onze website vindt u alle informatie die te maken heeft met onze corporate governance. Wat is de structuur van Zorgstroom en wie zijn onze bestuurders en toezichthouders. Wij geven graag openheid over onze organisatie en bestuurlijke zaken. Op die manier willen we verantwoording afleggen aan iedereen die belang heeft bij onze activiteiten. Open, eerlijk en transparant.

Beloningsbeleid
Voor medewerkers van Zorgstroom is er een CAO van toepassing. Voor de meeste medewerkers is dat de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Een kleine groep medewerkers valt onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De Raad van Bestuur wordt gehonoreerd volgens de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). De Raad van Toezicht volgens de bezoldigingsrichtlijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ).

Jaarverslagen
De jaarverslagen van Zorgstroom kunt u vinden via de website Jaarverslagen Zorg.

Statuten
Lees de statuten van Zorgstroom.

Reglementen