Cliëntenraad en MZC's

Cliënten van Zorgstroom kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over alle onderwerpen omtrent de zorg die voor hen belangrijk zijn. Zorgstroom kent op basis van de huidige wetgeving (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen - WMCZ) een tweetal instanties die de cliënten vertegenwoordigen.
Deze instanties zijn:

 • De Centrale Cliëntenraad (CCR)
 • De Medezeggenschapscommissies (MZC's)

Wat doen de CCR en de MZC's?
De CCR en de MZC's komen op voor de belangen van de cliënt en willen de medezeggenschap van cliënten bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd op hun wensen en behoeften. Aandachtspunten zijn hierbij:

 • Bejegening van de cliënt
 • Tijd en aandacht voor de cliënt
 • Veiligheid
 • Privacy
 • Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
 • Huisvesting
 • Veranderingen in zorgaanbod, ingrijpende verbouwingen of wijzigingen in de organisatie

De CCR en de MZC's zijn geen klachtencommissies. Zij behandelen geen individuele klachten.

De Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad (CCR) wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over alle beleidszaken met betrekking tot cliëntenzorg. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

De Medezeggenschapscommissie
Een medezeggenschapscommissie bestaat per intramurale locatie uit ten minste drie cliënten en/of familieleden. Deze locaties zijn:

 • Buitenrust
 • Hof Klarenbeek
 • Hof Mondriaan
 • Hof 't Seijs
 • Nieuw-Sandenburgh
 • Binnenhaven

Voor de extramurale cliënt of Volledig Pakket Thuis(VPT) bestaat de MZC eveneens uit tenminste drie cliënten en/of familieleden of belangstellende inwoners van het werkgebied van Zorgstroom.

Belangstelling?
Cliënten van Zorgstroom, wettelijke vertegenwoordigers en/of andere belangstellenden, bij voorkeur wonend op Walcheren, kunnen zich kandidaat stellen voor een functie binnen de CCR dan wel voor één van de medezeggenschapscommissies.

Contact
Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Centrale Cliëntenraad:

Secretariaat Centrale Cliënten Raad
Postbus 323
4330 AH Middelburg.

Dit kan ook telefonisch: 0118 - 68 40 00 of per e-mail: info@zorgstroom.nl

Meer informatie leest u in de folder.