Spreekuur

Er wordt maandelijks een mantelzorgspreekuur gehouden; in principe elke eerste dinsdag van de maand, tenzij anders vermeld. Het mantelzorgspreekuur wordt op wisselende locaties gehouden en is bedoeld voor iedereen die met mantelzorg te maken heeft.

U kunt op dit spreekuur terecht met al uw vragen over mantelzorg. Te denken valt aan:

  • Praktische ondersteuning, hoe kan ik als mantelzorger mijn werk combineren met de zorg;
  • Advisering bij het uitvoeren van de (zorg)taken;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het regelen van de zorg;
  • Ondersteuning bij het organiseren van respijtzorg;
  • Informatie over ziektebeelden;
  • Het samen zorgen met professionals.

Ook is het mantelzorgspreekuur een plaats waar u uw verhaal kwijt kunt. U hoeft geen afspraak te maken om gebruik te maken van het mantelzorgspreekuur, u kunt vrij inlopen.
Gebruikmaken van het spreekuur is kosteloos, een bezoek aan huis behoort ook tot de mogelijkheden.

Wanneer?
Dinsdag 18 april 2017                10.00-11.00 uur Hof van Buren, Middelburg
Dinsdag 16 mei 2017                 10.00-11.00 uur Nieuw Sandenburgh, Veere
Dinsdag 6 juni 2017                    10.00-11.00 uur Beaufort, Arnemuiden
Dinsdag 4 juli 2017                     10.00-11.00 uur Leenes Land 1 Zoutelande
Dinsdag 15 augustus 2017       10.00-11.00 uur Hof 't Seijs, Middelburg
Dinsdag 5 september 2017       10.00-11.00 uur Leliënlaan Vlissingen
Dinsdag 3 oktober 2017            10.00-11.00 uur Molenwal 68, Westkapelle
Dinsdag 7 november 2017       10.00-11.00 uur Kalverstraat 1, Middelburg
Dinsdag 5 december 2017       10.00-11.00 uur Gerbrandylaan 4F, Middelburg