Informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomsten hebben als doel u als mantelzorger te ondersteunen bij uw taak. Tijdens deze bijeenkomsten worden kennis en ervaring uitgewisseld. Iedereen die mantelzorg geeft is van harte welkom.

De volgende informatiebijeenkosten staan gepland:

16 mei 2017: Hof Mondriaan 13.30-15.00 uur, Erfrecht en levenstestament, in samenwerking met mevrouw mr. A.G.C. de Fretes, notaris bij de Zeeuwse Alliantie.
Meld u aan voor de bijeenkomst

20 juni 2017: Olmenhof 13.30 - 16.00 uur, Belevingsgerichte omgang mantelzorgers